Beroep adviseur kredieten

Adviseurs kredieten bieden klanten advies met betrekking tot kredietdiensten. Zij beoordelen de financiële situatie van de klant en schuldproblemen die voortvloeien uit creditcards, medische rekeningen en autoleningen om optimale kredietoplossingen voor de klant te vinden. Indien nodig stellen zij hun klanten ook schuldsaneringsplannen voor. Voor bepaalde klanten stellen zij kwalitatieve kredietanalyses en beslissingsmateriaal op in overeenstemming met de strategie van de bank inzake kredietbeleid. Daarnaast waken zij over de kredietkwaliteit en volgen zij de prestaties van de kredietportefeuille op. Adviseurs kredieten hebben ook expertise op het gebied van schuldbeheer en kredietconsolidatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Insolventiewetgeving

  De wettelijke regeling betreffende het onvermogen om schulden te betalen op het tijdstip waarop deze opeisbaar worden.

 • Financiële producten

  De verschillende soorten instrumenten die betrekking hebben op het beheer van de kasstroom en die op de markt beschikbaar zijn, zoals aandelen, obligaties, opties of fondsen.

 • Schuldsystemen

  De processen die nodig zijn om goederen of diensten te verkrijgen vóór betaling en wanneer een geldsom verschuldigd is of achterstallig is.

 • Processen voor kredietcontrole

  De verschillende technieken en procedures die worden toegepast om ervoor te zorgen dat krediet wordt gegeven aan geschikte klanten en dat zij op tijd betalen.  

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

Vaardigheden

 • Kredietaanbiedingen voorbereiden

  De kredietbehoeften van cliënten, hun financiële situatie en schuldkwesties in kaart brengen. Optimale kredietoplossingen vinden en op maat gemaakte kredietdiensten aanbieden.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Kredietwaardigheid controleren

  De kredietdossiers van een persoon analyseren, zoals kredietrapporten die een overzicht geven van diens kredietwaardigheid en alle risico's die aan de toekenning van een lening zijn verbonden.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

 • Kredietgeschiedenis van klanten bewaren

  De kredietgeschiedenis van cliënten met relevante transacties, bewijsstukken en gegevens over hun financiële activiteiten creëren en in stand houden. Zorgen dat deze documenten bijgewerkt worden in geval van analyse en openbaarmaking.

 • Financiële situatie van schuldenaren beoordelen

  Fe financiële omstandigheden van de wanbetaler beoordelen door de persoonlijke inkomsten en uitgaven te evalueren, evenals de balans met de waarde van het huis, de bankrekening, de auto en andere activa.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren

  De betalingscapaciteit en kredietgeschiedenis van potentiële klanten of zakenpartners analyseren.

 • Schuldonderzoeken uitvoeren

  Onderzoekstechnieken en opsporingsstrategieën gebruiken om achterstallige betalingen te identificeren en aan te pakken

 • Schulddossiers van klanten bijhouden

  Een lijst met schulddossiers van klanten bijhouden en deze regelmatig bijwerken

 • Kredietwaardigheid beoordelen

  De kredietwaardigheid onderzoeken en zoeken naar informatie hierover van ondernemingen en bedrijven, verstrekt door kredietwaardigheidsbureaus om vast te stellen hoe groot de kans is dat de debiteur in gebreke blijft.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over kredietwaardigheid creditcardbetalingen begroting maken voor financiële behoeften advies geven over risicobeheer consumentenbescherming leningsvoorwaarden bepalen toezicht houden op de nationale economie kredietrapporten voorbereiden beleggingsportefeuilles controleren bedrijfsleningen communiceren met bankiers financieel risico analyseren financieel plan opstellen jaarrekeningen interpreteren hypotheekleningen investeringsanalyse beleggingsportefeuilles ontwikkelen belastingwetgeving boekhoudkundige technieken kandidaat-leners interviewen toekomstige bedrijfsniveaus prognosticeren audittechnieken eigendomsrecht effecten risico’s van activa van klanten beoordelen financiële informatie samenvatten bankactiviteiten maatschappelijk verantwoord ondernemen

Source: Sisyphus ODB