Beroep adviseur studentenleningen

Adviseurs studentenleningen helpen studenten en administratief medewerkers onderwijsinstelling bij het beheer van studiegelden en studieleningen. Zij verstrekken advies over studentenleningen, bepalen de bedragen van studentenleningen, bepalen de criteria om in aanmerking te komen voor studentenleningen, adviseren studenten over beschikbare, geschikte leningen en leggen contacten met externe leningverstrekkers, zoals banken, om de verstrekking van studentenleningen te faciliteren. Zij beslissen op basis van professionele oordeelsvorming of een student in aanmerking komt voor financiële steun. Zij kunnen adviesbijeenkomsten organiseren met de ouders van een student om problemen op het gebied van financiële steun en oplossingen daarvoor te bespreken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële steunprogramma's voor studenten

  De verschillende diensten voor financiële ondersteuning aan studenten van de overheid, particuliere organisaties of de school zelf, zoals belastingvoordelen, leningen of subsidies.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

Vaardigheden

 • Helpen bij kredietaanvragen

  Bijstand verlenen aan cliënten bij het invullen en beheren van hun aanvragen voor leningen door hen praktische bijstand te verlenen, zoals het verstrekken van relevante documentatie en instructies over het proces en ander advies, zoals eventuele argumenten die zij aan de leningorganisatie kunnen voorleggen om de lening veilig te stellen.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Informatie geven over financiële producten

  De klant of cliënt informatie geven over financiële producten, de financiële markt, verzekeringen, leningen of andere soorten financiële gegevens.

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Leningovereenkomsten regelen

  Onderhandelen met bankprofessionals of andere partijen die optreden als kredietverstrekkers om te onderhandelen over de rentetarieven en andere aspecten van de leningsovereenkomst om zo de voordeligste overeenkomst voor de kredietnemer te verkrijgen.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Informatie over de financiering van onderwijs geven

  Informatie aan ouders en studenten verstrekken over collegegeld, studieleningen en financiële ondersteuning.

 • Beslissen over kredietaanvragen

  Rekening houden met de risicobeoordeling en -analyse en de eindbeoordeling van de kredietaanvraag uitvoeren om de lening goed te keuren of te weigeren en de noodzakelijke procedures na het besluit in gang te zetten.

Optionele kennis en vaardigheden

klantenservice verlenen belangen van de klant beschermen informatie over schooldiensten geven communiceren met bankiers onderwijsadministratie leningsovereenkomsten opstellen elektronische communicatie statistische financiële rapporten opstellen boekhouding kleuterschoolprocedures leningen analyseren financieel plan opstellen onderwijswet procedures in het secundair onderwijs technische communicatievaardigheden toepassen procedures in het lager onderwijs

Source: Sisyphus ODB