Beroep afvalstoffenmakelaar

Afvalstoffenmakelaars fungeren als bemiddelaar tussen klanten en afvalverwerkingsbedrijven. Zij zorgen ervoor dat het afval bij de klant wordt opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf en naar een afvalverwerkingsinstallatie wordt gebracht waar het wordt verwerkt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Wetgeving inzake afvaltransport

  Voorschriften en wetgeving betreffende het veilige vervoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, producten en middelen.

 • Soorten vuilniswagens

  Verschillende typen zware vrachtwagens die worden gebruikt voor de inzameling van afval, zoals de voorladers, de achterladers en zijladers.

Vaardigheden

 • Communiceren met afvalverwerkingsinstallaties

  Communiceren met faciliteiten voor de behandeling van gevaarlijke of niet-gevaarlijke afvalstoffen teneinde te zorgen voor efficiënte samenwerking bij de organisatie van de procedures voor de behandeling van afvalstoffen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

  Bijhouden van gegevens over de afvalinzamelingstrajecten, de planning en de soorten en de hoeveelheid ingezameld afval.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Overbrenging van afvalstoffen coördineren

  Het transport van gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval van een klant naar een afvalbehandelings-, opslag- of verwijderingsfaciliteit organiseren en ervoor zorgen dat alle procedures voldoen aan de milieuwetgeving.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Communiceren met afvalinzamelaars

  Communiceren met werknemers die afval inzamelen op verschillende plaatsen en het naar de afvalverwerkingsinstallaties transporteren om een optimale samenwerking en efficiënte werking van procedures voor afvalverwerking en -verwijdering te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

transport van gevaarlijke stoffen naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen transportbeheerconcepten toepassen afvalbeheerprocedures coördineren advies geven over afvalbeheer vuilophaalroutes uitstippelen opslag van gevaarlijk afval zendingen van recyclebaar materiaal coördineren vergunningen vernieuwen afval- en restproducten klachten inzake ondeugdelijke afvalverwerking onderzoeken

Source: Sisyphus ODB