Beroep afwateringstechnicus

Afwateringstechnici configureren en bedienen pompen, onderdelen, pijpleidingen en vacuüm-ontwateringssystemen voor het opvangen en verwijderen van vloeistoffen en chemicaliën.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

 • Zinkputten beheren

  Toezien op de correcte bediening van putten; ervoor zorgen dat de activiteiten voor het ophalen en verwijderen van de ongewenste vloeistof of de overmaat aan vloeistof soepel verlopen.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Opslagtanks beheren

  Toezicht houden op de activiteiten met de opslagtank; zorgen voor de juiste evenwichtsniveaus in filtratietanks.

 • Waterzuivering beheren

  Verontreinigd water behandelen met verschillende technieken zoals lagunes en rietvelden.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

Optionele kennis en vaardigheden

tussen ploegen communiceren mijnbouwmachines lassen pompen bedienen vacuüm ontwateringssystemen bedienen werknemers opleiden pompputten bedienen biologie geologische gegevens verzamelen productierapporten schrijven

Source: Sisyphus ODB