Beroep agent

Agenten vertegenwoordigen artiesten, auteurs, performers en atleten. Zij promoten hun klanten om potentiële werkgevers aan te trekken. Agenten regelen publieke verschijningen, audities en optredens. Zij zorgen voor de contractonderhandelingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

Vaardigheden

 • Loopbaanbegeleiding bieden

  Begunstigden adviseren over toekomstige carrièremogelijkheden door middel van counseling en eventueel door het testen en evalueren van hun loopbaan.

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Klantgegevens analyseren

  Gegevens van cliënten, bezoekers, klanten of gasten bestuderen. Verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens over hun kenmerken, behoeften en koopgedrag.

 • Promotieactiviteiten helpen coördineren

  Een tijdschema voor promotieactiviteiten opstellen. De inhoud van de promotieactiviteiten bepalen. Een verantwoordelijk persoon of kiezen of personen de opdracht geven om relevante informatie met hen te delen. Het nodige materiaal voorbereiden.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Boekingen verzorgen

  Boekingen verzorgen voor shows, voorstellingen, concerten enz. voor klanten.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Klanten coachen

  Klanten actief helpen om hun kracht en vertrouwen te vergroten. Cursussen en workshops voorstellen of ze zelf coachen.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Talent identificeren

  Talenten identificeren en hen betrekken bij een specifieke sport.

Optionele kennis en vaardigheden

kooptrends van consumenten analyseren contacten leggen met sportorganisaties financieel beheer manuscripten lezen boekenbeurzen bezoeken verkoopbevorderingstechnieken sportcarrière managen zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten voorstellingen bijwonen artiesten aan potentiële werkgevers voorstellen audities organiseren zorgen voor risicobeheer in sport amusementsindustrie contacten onderhouden met uitgevers van boeken contacten leggen met beroemdheden fysieke eigenschappen van artiesten identificeren projecten aan artiesten voorstellen opleidingsbehoeften identificeren marktonderzoek uitvoeren wetgeving inzake auteursrecht

Source: Sisyphus ODB