Beroep aircraft dispatcher

Aircraft dispatchers autoriseren, regelen en controleren commerciële vluchten volgens de regelgeving van de overheid en de onderneming. Zij zorgen ervoor dat de vluchtstromen worden bespoedigd en gewaarborgd door het opstellen van logbestanden van vluchten, vertragingen, annuleringen en wijzigingen van de dienstregelingen of vluchtplannen.

Aircraft dispatcher: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Planning voor luchthavens

  Kennis van de planning voor luchthavens voor verschillende typen vliegtuigen; gebruik maken van die informatie om middelen en mensen te mobiliseren voor de afhandeling van de vliegtuigen tijdens hun aanwezigheid op de luchthaven.

 • Taken van luchtverkeersleiding

  Inzicht hebben in de taken van luchtverkeersleiders, zoals de interactie en effectieve communicatie tussen vliegtuigen en luchtverkeersleiders; het uitvoeren van opvolgingsactiviteiten en zorgen voor het soepele verloop van vluchten.

 • Luchtvaartmeteorologie

  Inzicht hebben in de luchtvaartmethodologie om de impact van het weer op het luchtverkeersbeheer aan te pakken. Inzicht in hoe significante veranderingen in druk- en temperatuurwaarden op luchthavens kunnen leiden tot variaties in tegen- en rugwindcomponenten en tot werkomstandigheden met slecht zicht. De kennis van luchtvaartmeteorologie kan helpen om de negatieve impact op het luchtverkeersbeheersysteem te beperken door verstoringen en de daaruit voortvloeiende problemen van verstoorde stroomsnelheden, verloren capaciteit en extra kosten te verminderen.

Vaardigheden

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Rekening houden met weersomstandigheden

  Vluchten uitstellen of annuleren indien onveilige weersomstandigheden de veiligheid van vliegtuigen, passagiers of bemanning in gevaar kunnen brengen.

 • Gewicht van vliegtuigen berekenen

  Berekenen van het totale gewicht van het luchtvaartuig, rekening houdend met bagage, vracht, passagiers, bemanning en brandstof. De documentatie over het gewicht en de balans opstellen.

 • Piloten helpen bij de uitvoering van noodlandingen

  Vliegtuigpiloot bijstaan tijdens noodsituaties en noodlandingsprocedures.

 • Juistheid van aeronautische gegevens verzekeren

  De nauwkeurigheid van gepubliceerde aeronautische gegevens, zoals landingskaarten en radionavigatiehulpmiddelen, garanderen.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Vrijgeving van vluchten voorbereiden

  De vrijgeving van de zending voorbereiden en ondertekenen - een officieel document dat toestemming geeft voor het vertrek van de vlucht.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Meteorologische informatie gebruiken

  Meteorologische informatie gebruiken en interpreteren voor activiteiten die afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden. Deze informatie gebruiken om advies te verstrekken over veilige activiteiten in verband met weersomstandigheden.

 • Vliegplan maken

  Ontwikkelen van een vliegplan waarin de vluchthoogte, de te volgen route en de benodigde hoeveelheid brandstof worden gedetailleerd met behulp van verschillende informatiebronnen (weerberichten en andere gegevens van de luchtverkeersleiding).

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • ICT-systemen gebruiken

  ICT-systemen gebruiken voor uiteenlopende complexe taken om tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften.

 • Notices to airmen voor piloten opstellen

  Voorbereiden en indienen van NOTAM briefings in het door piloten gebruikte informatiesysteem; de best mogelijke manier berekenen om het beschikbare luchtruim te gebruiken; informatie verstrekken over de mogelijke gevaren die gepaard kunnen gaan met vliegshows, VIP-vluchten of parachutesprongen.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Betrouwbaar handelen

  Handelen op een manier die vertrouwen inboezemt.

 • Meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren

  Tegelijkertijd meerdere taken uitvoeren en zich bewust zijn van de hoofdprioriteiten.

 • Vluchtinformatie verspreiden

  Vluchtinformatie opstellen en deze verspreiden aan anderen binnen de onderneming. Dit is de bron van informatie die aan de reizigers wordt verstrekt.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

Source: Sisyphus ODB