Beroep Akkerbouwer, groententeler, champignonteler

Akkerbouwer, groententeler, champignonteler
Credits: Shutterstock.com

Een akkerbouwer of groententeler plant, leidt, coördineert en voert landbouwactiviteiten uit om gewassen of groenten te telen.

Akkerbouwer, groententeler, champignonteler: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken akkerbouwer, groententeler, champignonteler

 • Ontwikkelt jaarlijkse bedrijfsplannen en bepaalt de soorten en hoeveelheden te telen gewassen, houdt hierbij rekening met factoren zoals marktomstandigheden, overheidssubsidies en bodemcondities.
 • Bereidt de bodem voor (bijv. door te ploegen en te harken) met de hand of machinaal, bemest en voedt de bodem.
 • Selecteert en zaait zaad, plant zaailingen.
 • Onderhoudt gewassen, bijv. door de bodem te cultiveren, door planten te verplanten, te snoeien of uit te dunnen, of door irrigatie-uitrusting te plaatsen en bedienen.
 • Bestrijdt onkruiden, plagen en ziektes, bijv. door het gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden (conform hygiënische en gezondheidsstandaarden).
 • Oogst gewassen en vernietigt aangetaste gewassen of overschotten.
 • Inspecteert gewassen, maakt ze schoon, sorteert ze, pakt ze in, slaat ze op en laadt ze in voor de verkoop.
 • Evalueert marketingmogelijkheden, stelt marketingstrategieën op, promoot producten, brengt ze op de markt en organiseert de verkoop en het transport van de producten.
 • Werft, coördineert en geeft leiding aan landarbeiders.
 • Houdt de inventaris bij en bestelt voorraden.
 • Onderhoudt gebouwen, omheiningen, materiaal, uitrusting en waterbevoorradingssystemen van het boerenbedrijf.
 • Verzorgt de administratie, inclusief de financiële administratie, en beheert de budgetten en rekeningen.

Gerelateerde beroepen landbouw

 • Akkerbouwer, groententeler (hobby)
 • Bedrijfsvervanger agrarische sector
 • Bestuurder landbouwmachine, tractor
 • Boer gemengd bedrijf
 • Boer gemengd bedrijf (hobby)
 • Boom-, heesterkweker, fruitteler
 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Fruitplukker (seizoenarbeid)
 • Hulpkracht akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Hulpkracht boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Hulpkracht groentekwekerij
 • Hulpkracht kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Ingenieur Landbouwwetenschappen
 • Inspecteur landbouw, visserij
 • Kwaliteitscontroleur landbouwproducten
 • Landbouwtechnicus
 • Manager/directeur boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Manager/directeur kwekerij bloemen, planten, bloembollen
 • Medewerker akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Medewerker boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Meewerkend voorman akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Meewerkend voorman boom-, heester-, fruitkwekerij
 • Monteur landbouwmachines
 • Oogst medewerker
 • Wijnbouwer

Source: Sisyphus ODB