Beroep Ambtenaar bedrijfsvergunningen

Een ambtenaar bedrijfsvergunningen bepaalt mede of een aanvrager van een bedrijfsvergunning deze toegewezen krijgt of niet en onder welke voorwaardes. In geval van toewijzing geeft hij/zij ook de bedrijfsvergunning uit aan de aanvrager. Hiervoor voert hij/zij een onderzoek uit door relevante documenten te bestuderen. Het adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent bedrijfsvergunningen behoort ook tot de dagelijkse werkzaamheden van de ambtenaar. Een ambtenaar bedrijfsvergunningen doet de administratie omtrent het verwerken en documenteren van beslissingen en testuitslagen.

Ambtenaar bedrijfsvergunningen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken ambtenaar bedrijfsvergunningen

 • Mede bepalen of een aanvrager recht heeft op bedrijfsvergunning en onder welke voorwaardes.
 • Onderzoeken van een bedrijfsvergunningsaanvraag op rechtmatigheid door relevante documenten te bestuderen.
 • Adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent bedrijfsvergunningen.
 • Bijhouden van administratie omtrent de aanvraag van bedrijfsvergunningen en bijbehorende beslissingen.
 • Opstellen en uitgeven van bedrijfsvergunningen aan particulieren en bedrijven

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Source: Sisyphus ODB