Beroep Ambtenaar bouwvergunningen

Een ambtenaar bouwvergunningen bepaalt mede of een aanvrager van een vergunning deze toegewezen krijgt of niet en onder welke voorwaardes. In geval van toewijzing geeft hij/zij ook de vergunning uit aan de aanvrager. Hiervoor voert hij/zij een onderzoek uit door relevante documenten te bestuderen. Het adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent bouwvergunningen behoort ook tot de dagelijkse werkzaamheden van de ambtenaar. Een ambtenaar bouwvergunningen doet de administratie omtrent het verwerken en documenteren van beslissingen en testuitslagen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ambtenaar bouwvergunningen

 • Mede bepalen of een aanvrager recht heeft op bouwvergunning en onder welke voorwaardes.
 • Onderzoeken van een bouwvergunningsaanvraag op rechtmatigheid door relevante documenten te bestuderen.
 • Adviseren van particulieren over wet- en regelgeving omtrent bouwvergunningen.
 • Bijhouden van administratie omtrent de aanvraag van bouwvergunningen en bijbehorende beslissingen.
 • Opstellen en uitgeven van bouwvergunningen aan particulieren en bedrijven

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Source: Sisyphus ODB