Beroep Ambtenaar uitgifte paspoorten

Een ambtenaar uitgifte paspoorten regelt de aanvraag van mensen die een paspoort nodig hebben. Hij/zij ontvangt individuen aan de balie en beoordeelt of zij in aanmerking komen voor een (nieuw) paspoort. Een ambtenaar uitgifte paspoorten neemt persoonlijke gegevens over van de aanvrager en neemt vingerafdrukken. Vervolgens zet een ambtenaar uitgifte paspoorten het proces in gang waarin het paspoort daadwerkelijk wordt gemaakt. De ambtenaar overhandigt het paspoort aan de aanvrager wanneer deze het paspoort op komt halen. Tenslotte zorgt een ambtenaar uitgifte paspoorten ook voor het innemen of onbruikbaar maken van oude paspoorten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ambtenaar uitgifte paspoorten

 • Regelen van de aanvraag van paspoorten door individuen.
 • Beoordelen of de individu voldoet aan de eisen voor een paspoort.
 • Noteren van persoonlijke gegevens en opnemen van vingerafdrukken t.b.v. opstellen paspoort.
 • Zorgen dat het paspoort gemaakt wordt.
 • Zorgen dat oude paspoorten vernietigd worden of onbruikbaar gemaakt worden.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Gemeenteraadslid
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Source: Sisyphus ODB