Beroep analist energie

Analisten energie evalueren het energieverbruik in gebouwen die eigendom zijn van consumenten en bedrijven. Op basis van de analyse van bestaande energiesystemen bevelen zij kosteneffici├źntere alternatieven aan. Analisten energie stellen effici├źntieverbeteringen voor, voeren bedrijfsanalyses uit en nemen deel aan de ontwikkeling van beleid met betrekking tot het gebruik van traditionele brandstoffen, vervoer en andere factoren die verband houden met energieverbruik.

Analist energie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beleid voor de energiesector

  De bestuurlijke en regelgevingsaspecten van de energiesector en de noodzakelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van beleid.

 • Energie-effici├źntie

  Gebied van informatie over de vermindering van het gebruik van energie. Het omvat de berekening van het energieverbruik, het verstrekken van certificaten en ondersteunende maatregelen, het besparen van energie, het verminderen van de vraag, het aanmoedigen van een effici├źnt gebruik van fossiele brandstoffen en het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energie.

 • Energieprestaties van gebouwen

  Factoren die bijdragen tot een lager energieverbruik van gebouwen. De bouw- en renovatietechnieken die worden gebruikt om dat doel te bereiken. Wetgeving en procedures voor de energieprestaties van gebouwen.

 • Energieneutraal ontwerp van gebouwen

  Uitgangspunt voor bouwen en ontwikkelen waarbij de netto hoeveelheid energie die het gebouw gebruikt gelijk is aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die door het gebouw zelf wordt opgewekt. Het concept heeft betrekking op bouwwerken die zichzelf in stand houden.

 • Zonne-energie

  De energie die afkomstig is van licht en warmte van de zon en die kan worden aangewend en gebruikt als hernieuwbare energiebron met behulp van verschillende technologie├źn, zoals fotovolta├»sche omzetting voor de opwekking van elektriciteit en thermische zonne-energie voor de opwekking van warmte-energie.

 • Energiemarkt

  De trends en belangrijke drijvende factoren op de energiehandelsmarkt, -methoden en -praktijk, en de identificatie van de belangrijkste belanghebbenden in de energiesector.

 • Energie

  Vermogen in de vorm van mechanische, elektrische, thermische, potenti├źle of andere energie uit chemische of fysische bronnen, die kan worden gebruikt om een fysiek systeem aan te drijven.

 • Technologie├źn voor hernieuwbare energie

  De verschillende soorten energiebronnen die onuitputtelijk zijn, zoals wind, zon, water, biomassa en biobrandstoffen. De verschillende technologie├źn voor het in toenemende mate benutten van deze vormen van energie, zoals windturbines, hydro-elektrische stuwdammen, fotovolta├»sche zonne-energie en geconcentreerde zonne-energie.

 • Energieomzetting

  De processen die energie ondergaat wanneer een energievorm van de ene naar de andere staat overgaat.

Vaardigheden

 • Concepten voor energiebesparing ontwikkelen

  Gebruik maken van de huidige onderzoeksresultaten en samenwerken met deskundigen om concepten, apparatuur en productieprocessen te optimaliseren of te ontwikkelen die minder energie vereisen, zoals nieuwe isolatiepraktijken en -materialen.

 • Energiebeleid ontwikkelen

  Ontwikkelen en onderhouden van de strategie van een organisatie met betrekking tot haar energieprestatie.

 • Energieprestatiecontracten opstellen

  Voorbereiden en herzien van contracten waarin de energieprestatie wordt beschreven, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

 • Energieprijzen voorspellen

  De energiemarkt en externe factoren analyseren die van invloed kunnen zijn op trends op de energiemarkt om de prijsontwikkeling voor energie- en nutsconsumptie te voorspellen.

 • Energiebehoeften vaststellen

  De aard en hoeveelheid van de benodigde energie in een gebouw of een faciliteit vaststellen om de meest voordelige, duurzame en kosteneffectieve energiediensten voor een consument te bieden.

 • Duurzame energie promoten

  Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit en warmteopwekkingsbronnen bij organisaties en individuen promoten, om te werken aan een duurzame toekomst en de verkoop van apparatuur voor hernieuwbare energie, zoals uitrustingen voor zonne-energie, aan te moedigen.

 • Energieaudit uitvoeren

  Het energieverbruik systematisch analyseren en evalueren om de energieprestatie te verbeteren.

 • Advies geven over energie-effici├źntie van verwarmingssystemen

  Het verstrekken van informatie en advies aan cli├źnten over de wijze waarop een energie-effici├źnt verwarmingssysteem in hun woning of kantoor kan worden gehandhaafd en over de mogelijke alternatieven.

 • Energiebeheer van installaties uitvoeren

  Bijdragen aan de ontwikkeling van doeltreffende strategie├źn voor energiebeheer en ervoor zorgen dat deze duurzaam zijn voor de gebouwen. Gebouwen en voorzieningen evalueren om na te gaan waar verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van energie-effici├źntie.

 • Klanten over tarieven van energieverbruik informeren

  Potenti├źle klanten van een energieleverancier informeren over de maandelijkse vergoedingen die zij voor hun energiediensten in rekening brengen en over eventuele extra kosten.

 • Energieverbruik analyseren

  Het totale energieverbruik van een bedrijf of een instelling evalueren en analyseren door de behoeften ten aanzien van operationele processen te evalueren en door de oorzaken van overtollig verbruik te identificeren.

 • Samenwerken aan internationale energieprojecten

  Het leveren van expertise op het gebied van energiebesparing en energie-effici├źntie voor de realisatie van internationale projecten, waaronder projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

 • Trends op de energiemarkt analyseren

  Gegevens analyseren die van invloed zijn op de beweging van de energiemarkt en contact onderhouden met de belangrijke stakeholders binnen de energiesector om nauwkeurige voorspellingen te doen en de meest voordelige acties uit te voeren.

Source: Sisyphus ODB