Beroep analist luchtvervuiling

Analisten luchtvervuiling voeren veld- en laboratoriumtests uit om de luchtverontreiniging in verschillende gebieden te onderzoeken. Zij identificeren ook bronnen van vervuiling.

Analist luchtvervuiling: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

Vaardigheden

 • Monsters op verontreinigende stoffen testen

  De concentraties van verontreinigende stoffen meten binnen de monsters. De luchtverontreiniging- of gasstroom in industriële processen berekenen. Potentiële veiligheids- of gezondheidsrisico’s, zoals straling, in kaart te brengen.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Productierapporten schrijven

  Tijdig opstellen en vervolledigen van schakelschema’s en productieverslagen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

Optionele kennis en vaardigheden

impact van meteorologische fenomenen op mijnbouwactiviteiten wiskunde geologische gegevens verzamelen tussen ploegen communiceren gevolgen voor het milieu beoordelen werknemers opleiden software voor technisch tekenen gebruiken

Source: Sisyphus ODB