Beroep Anesthesie-assistent

Een anesthesie-assistent verleent assistentie aan de anesthesioloog bij het toepassen van diverse anesthesie technieken. Een belangrijke taak is het klaarleggen, controleren en prepareren van alle benodigdheden voor de anesthesie voorafgaand aan een operatie. Een anesthesie-assistent verricht medische handelingen onder leiding van de anesthesioloog. Hij/zij bereidt de patiënt voor op de anesthesietechniek. Tijdens de operatie bewaakt een anesthesie-assistent de conditie van de patiënt, als er ingegrepen moet worden informeert hij/zij de anesthesioloog. Tijdens het wakker worden van de patiënt assisteert de anesthesie-assistent de anesthesioloog.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken anesthesie-assistent

  • Assisteren van de anesthesioloog bij het toepassen van anesthesietechnieken tijdens de operatie.
  • Voorbereiden van benodigdheden voor anesthesie voorafgaand aan een operatie.
  • Verrichten van medische handelingen onder leiding van anesthesioloog, zoals het aanleggen van een infuus.
  • Voorbereiden van de patiënt op de anesthesie.
  • Bewaken van de conditie van de patiënt tijdens de operatie, hulp inschakelen van anesthesioloog indien nodig.
  • Assisteren van anesthesioloog bij het ontwaken van de patiënt.

Gerelateerde beroepen medisch assistent

  • Doktersassistent
  • Medisch assistent
  • Operatieassistent

Source: Sisyphus ODB