Beroep anesthesiemedewerker

Anesthesiemedewerkers assisteren anesthesisten. Zij bereiden operatiekamers en andere speciale ruimten in klinieken voor voor anesthesieprocedures, bereiden de anesthesieapparatuur voor en assisteren bij het aanvangen en onderhouden van de anesthesie volgens adequate anesthesie- en postanesthesieprocedures. Zij doen dit onder toezicht en volgens de instructies van een arts.

Anesthesiemedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Chirurgische asepsis

  De manier om apparatuur en oppervlakken steriel te houden om infecties tijdens de medische verzorging te voorkomen.

 • Intensieve zorg

  Medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnose en behandeling van levensbedreigende aandoeningen.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Reanimatie

  De noodprocedure die toegepast wordt op personen zonder hartslag om hen weer bij bewustzijn te brengen.

 • Anesthesiologie

  Anesthesiologie is een medische specialiteit die wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Spoedoperatie

  De kenmerken en methoden van een chirurgische ingreep in noodgevallen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Spoedeisende geneeskunde

  De noodgeneeskunde is een medische specialiteit en wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Chirurgie

  De belangrijkste procedures in de chirurgische praktijk, waaronder het beginsel van veilig opereren, de pathofysiologie van wondgenezing, knopen, het hanteren van weefsel, retractie van weefsel en alle andere in de operatiekamer gebruikte instrumenten en procedures.

 • Biofysica

  De kenmerken van biofysica over verschillende gebieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden uit de fysica om biologische elementen te bestuderen.

Vaardigheden

 • Producten voor anesthetische diensten bestellen

  Bestellen van medische benodigdheden voor de afdeling anesthesie voor apparatuur, gereedschap en geneesmiddelen die voor de uitvoeringsprocedures worden gebruikt.

 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren

  Beoordeling van de fysieke toestand van de gezondheidszorggebruiker, met gedetailleerde informatie over eerdere letsels, chirurgie, algemene gezondheid, middelen en leefstijl.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Anesthetica toedienen bij patiënten

  Toedienen van anesthetica aan patiënten voor intensieve verzorging en chirurgie met lokaal anestheticum voor een kleine ingreep op een klein oppervlak van het lichaam, het regionale anestheticum en het algemene anestheticum.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Medisch afval verwerken

  De passende techniek uitvoeren om alle soorten medisch afval, zoals besmettelijke, giftige en radioactieve afvalstoffen, veilig te verwijderen.

 • Patiënten tijdens de operatie controleren

  Patiënten tijdens de operatie observeren en controleren en snel reageren op eventuele veranderingen.

 • Patiënten beoordelen na een ingreep

  De patiënt na de chirurgische ingreep onderzoeken en beoordelen, de toestand van de patiënt controleren en helpen met het overbrenging van de patiënt vanuit de operatiekamer.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Positie van patiënten voor een ingreep controleren

  Scheppen van de voorwaarden voor de meest voordelige positie van de patiënt bij de voorbereiding van operaties, het werken op de indicaties van de chirurg, het veilig en comfortabel maken van de patiënt.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Anesthetische apparatuur onderhouden

  De anesthesie- en reddingsmachines controleren en onderhouden om ervoor te zorgen dat er tijdens de procedures volledige functionaliteit in de werkruimte te garanderen.

 • Vitale functies van patiënten controleren

  Het volgen en analyseren van vitale functies van hart, ademhaling en bloeddruk.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

endoscopie technieken voor bloedafnames bijwerkingen van anesthesie behandelen posities voor chirurgische procedures helpen bij hemostase materiaal voor venipunctieprocedures gebruiken venapuncties uitvoeren acute pijn beheren bescherming tegen straling zorgen voor voldoende visualisatie van de operatieplek instructies geven over allergische reacties op anesthetica medische terminologie vreemde talen gebruiken bij zorg

Source: Sisyphus ODB