Beroep apotheekmedewerker

Apotheekmedewerkers werken onder toezicht van een apotheker. Zij controleren inkomende producten, beheren de voorraad en hanteren en bewaren geneesmiddelen op de juiste manier. Indien de nationale regelgeving dit toestaat, verstrekken zij geneesmiddelen en geven zij advies over het juiste gebruik ervan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geneesmiddelen voor zelfmedicatie

  Geneesmiddelen die door personen zelf kunnen worden toegediend voor psychische of lichamelijke problemen. Dit soort geneesmiddelen wordt verkocht in supermarkten en drogisterijen en vereist geen doktersrecept/doktersvoorschrift. Deze geneesmiddelen worden doorgaans gebruikt voor de behandeling van veel voorkomende gezondheidsproblemen.

Vaardigheden

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Medische verzekeringsclaims verwerken

  Contact opnemen met de zorgverzekeraar van de patiënt en de juiste formulieren indienen met informatie over de patiënt en de behandeling.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Geneesmiddelen overbrengen

  Geneesmiddelen uit injectieflacons overbrengen naar het juiste aantal steriele, wegwerpspuiten met gebruikmaking van aseptische technieken.

 • Kassa's bedienen

  Transacties in contanten registreren en behandelen door middel van een kassaregister.

 • Zorgen voor kwaliteitscontrole van farmaceutische producten

  De nodige maatregelen nemen om de kwaliteit van de farmaceutische producten te waarborgen en ervoor zorgen dat de koelkasten/diepvriezers de juiste temperatuur hebben en de juiste documentatie invullen.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Juiste bewaaromstandigheden voor geneesmiddelen handhaven

  De juiste opslag- en veiligheidsvoorwaarden voor medicatie handhaven.

 • Wisselwerking met medicatie melden aan apotheker

  Identificeren van wisselwerking met medicatie, of het nu gaat om wisselwerkingen met medicijnen of om wisselwerkingen tussen medicijnen en patiënten, en eventuele interacties melden aan de apotheker.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Farmaceutische gegevens bewaren

  De nauwkeurigheid garanderen van recepten en van inventarissen van geneesmiddelen en farmaceutische producten.

 • Zorgen voor voldoende voorraad in de apotheek

  De juiste verdeling van de producten van de apotheek garanderen.

 • Farmaceutische inventaris opmaken

  Een inventaris opmaken van geneesmiddelen, chemische stoffen en benodigdheden, de inventarisgegevens invoeren in een computer, inkomende benodigdheden in ontvangst nemen en opslaan, de geleverde hoeveelheden controleren aan de hand van facturen en toezichthouders in kennis stellen van voorraadbehoeften en mogelijke tekorten.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Informatie op voorschriften van artsen controleren

  De informatie verifiëren op voorschriften van patiënten of het kantoor van de arts om ervoor te zorgen dat deze volledig en accuraat zijn.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen

  Informatie over gebruikers van gezondheidszorg verzamelen met behulp van verschillende bronnen, bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de gebruiker van de gezondheidszorg, de zorgverlener of de gezondheidswerker om informatie te verkrijgen over de gezondheids- en sociale status van de patiënt, en eventueel door gegevens te interpreteren die door andere gezondheidswerkers werden opgesteld.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Etiketten met voorschriften klaarmaken

  Maak de etiketten met voorschriften klaar, kies het type houder en plaats de etiketten met voorschriften op de houder.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Logistiek van geneesmiddelen beheren

  Zorgen voor de opslag, het bewaren en verspreiden van geneesmiddelen in een groothandel.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

Optionele kennis en vaardigheden

farmaceutisch advies geven patiënten informatie over geneesmiddelen geven voorlichten over preventie van ziekte prioriteit geven aan taken beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen in vreemde talen communiceren met zorgverleners intraveneuze oplossingen klaarmaken advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers gezondheidswetenschappen toepassen contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen geneesmiddelen bereiden op voorschrift dosissen van geneesmiddelen voorbereiden volgens de behoeften van de patiënt

Source: Sisyphus ODB