Beroep applicatiebeheerder PACS

Applicatiebeheerders PACS beheren Picture Archiving and Communication Systems (PACS). Zij slaan beelden op die zijn gemaakt met verschillende soorten medische apparatuur, zoals röntgenapparatuur, om deze beelden gemakkelijk toegankelijk te maken voor medisch personeel. Applicatiebeheerders PACS zorgen voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het systeem.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Computerwetenschappen

  De wetenschappelijke en praktische studie die de grondslagen voor informatie en berekening behandelt, namelijk algoritmen, gegevensstructuren, programmering en gegevensarchitectuur. Het behandelt de uitvoerbaarheid, de structuur en de mechanisering van de methodische procedures die het verzamelen, verwerken en de toegang tot informatie beheren.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Beheer van gezondheidsgegevens

  De procedures en het belang van administratie in een zorgstelsel, onder meer in ziekenhuizen of klinieken, de informatiesystemen die worden gebruikt om gegevens bij te houden en te verwerken en de wijze waarop gegevens zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden gehouden.

 • Gegevensbescherming

  De beginselen, ethische kwesties, voorschriften en protocollen inzake gegevensbescherming.

Vaardigheden

 • Radiologisch informatiesysteem beheren

  Ontwikkelen en beheren van een databank voor het opslaan, beheren en verspreiden van radiologische beelden en gegevens.

 • ICT-systeem onderhouden

  Systeem- en netwerkbewakingstechnieken selecteren en toepassen. Operationele problemen identificeren en oplossen. Ervoor zorgen dat de mogelijkheden en efficiëntie van het systeem overeenkomen met de bedrijfsspecificaties.

 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens

  Specifieke software voor het beheer van medische dossiers, volgens passende praktijkcodes, kunnen gebruiken.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • ICT-systeem beheren

  De behandeling van onderdelen van het ICT-systeem door het handhaven van de configuratie, het beheer van de gebruikers, het controleren van het gebruik van hulpbronnen, het uitvoeren van back-ups en het installeren van hardware of software om aan de gestelde eisen te voldoen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Aandacht besteden aan de kwaliteit van ICT-systemen

  Zorgen voor correcte verrichtingen die volledig beantwoorden aan de specifieke behoeften en resultaten wat betreft de ontwikkeling, integratie, beveiliging en het algemene beheer van ICT-systemen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg

  De gezondheidsdossiers van gebruikers van gezondheidszorg op de juiste manier bewaren, inclusief testresultaten en casusbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

Optionele kennis en vaardigheden

inkoop van ict-netwerkapparatuur gebruikersvereisten voor ict-systemen radiologische fotografie leveranciers identificeren menselijke anatomie een professioneel netwerk ontwikkelen kosten-batenanalyserapporten verstrekken ict-werkstroom ontwikkelen strategische planning implementeren leveranciersbeheer administratieve taken uitvoeren cisco ict-systeemproblemen oplossen

Source: Sisyphus ODB