Beroep aquacultuurtechnicus

Aquacultuurtechnici coördineren en controleren de activiteiten met betrekking tot het mesten van aquacultuurproducten in zwevende systemen (drijvende of ondergedompelde installaties). Zij nemen deel aan de winning en de behandeling van organismen voor commercialisering. Aquacultuurtechnici houden toezicht op het onderhoud van apparatuur en voorzieningen (kooien, vlotten, beuglijnen, bouchot)

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen visserij

 • Algenkweker
 • Hulpkracht viskwekerij of aquacultuur
 • Kustvisser
 • Manager/directeur aquacultuurbedrijf
 • Manager/directeur viskwekerij
 • Medewerker aquaculture
 • Medewerker aquacultuur, anders
 • Medewerker kwekerij mossels, oesters, zeevis, schaal- en schelpdieren
 • Medewerker viskwekerij
 • Meewerkend voorman visserij
 • Mosselkweker, oesterkweker, schaal- en schelpdieren, zeevis
 • Oester duiker
 • Technicus viskwekerij
 • Viskweker
 • Visser binnenwateren
 • Visser kust- en binnenwateren
 • Visserij adviseur
 • Zeevisser

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Rangschikking van vissen

  De methode volgens welke vissen worden ingedeeld op basis van hun verschillende kenmerken: soort, formaat, kwaliteit en gesteldheid.

 • Beoordeling van groei

  De verschillende methoden die worden gebruikt om de groei van de belangrijkste geteelde soorten te evalueren.

 • Software voor de productieplanning van aquacultuur

  De werkingsbeginselen en het gebruik van software voor de planning van de productie van aquacultuur.

 • Geautomatiseerde voedersystemen

  De werking van computergestuurde systemen voor het voederen van dieren.

Vaardigheden

 • Depuratie van schelpdieren organiseren

  Het schoonmaken van schelpdieren plannen en controleren.

 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen

  De waterkwaliteit analyseren door onder meer de staat van temperatuur en zuurstof te controleren.

 • Groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren

  Het groeitempo en de biomassa van gecultiveerde vissoorten controleren, rekening houdend met de sterfte. Het groeitempo berekenen en voorspellen. De sterfte monitoren en beoordelen.

 • Eetgedrag controleren

  Toezien op het voedergedrag van boerderijdieren. Informatie verzamelen over de groei van de dieren en de toekomstige groei voorspellen. Bewaken en beoordelen van biomassa, rekening wordt houdend met de mortaliteit.

 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden

  Voorbereidingen treffen voor het gebruik van kleine vaartuigen, zowel met als zonder vergunning.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Visbehandelingen toepassen

  De voorgeschreven behandeling van de vissen toepassen onder toezicht, met inbegrip van assistentie bij de vaccinatie-onderdompeling en injectieprocedures.

 • Zorg dragen voor voederactiviteiten

  Handmatig voederen. Geautomatiseerde voedersystemen kalibreren en bedienen.

 • Symptomen van visziekten waarnemen

  Waarnemen en beschrijven van symptomen van visziekte, zoals laesies.

 • Eetgedrag van dieren controleren

  Eetgedrag van dieren controleren.

 • Onderhoud van aquacultuur-apparatuur uitvoeren

  Onderhouden van aquacultuur-apparatuur en vaststellen wat de behoeften aan apparatuur zijn. Uitvoeren van routinematig onderhoud en kleine reparaties verrichten als dat nodig is.

 • Klein vaartuig besturen

  Besturen van kleine vaartuigen die gebruikt worden voor transport en voeding.

 • Groeitempo berekenen van aquatische hulpbronnen

  Berekenen en voorspellen van de groeipercentages. Monitoren en beoordelen van groei en biomassa, rekening houdend met de mortaliteit, op basis van de verschillende methoden voor de beoordeling van de groei.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Abnormaal vissengedrag waarnemen

  Het observeren, beschrijven en volgen van abnormaal gedrag van de vissen met betrekking tot het voederen, zwemmen, aan de oppervlakte verschijnen.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Vismonsters bewaren voor diagnose

  Het verzamelen en bewaren van monsters van larven, vissen en weekdieren of laesies voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

Optionele kennis en vaardigheden

anatomie van vissen registratie van incidenten en ongevallen in ongunstige weersomstandigheden werken in de buitenlucht werken een incidentenrapportage bijhouden verschillende communicatiekanalen gebruiken rapporteren aan teamleider buitenshuis communiceren milieu-incidenten melden duikuitrusting onderhouden mondelinge instructies overbrengen live online rapporteren zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers levende vissen op afwijkingen testen strategieën voor aquacultuur ontwikkelen een computer gebruiken tijd beheren bij visserijactiviteiten communiceren in het engels op competent gebruiksniveau communicatiemiddelen gebruiken werkgerelateerde verslagen schrijven

Source: Sisyphus ODB