Beroep Arbeidsinspecteur

Een arbeidsinspecteur is verantwoordelijk voor de controle op het naleven van wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid op het werk door bedrijven. Hij/zij rapporteert de bevindingen van de controles aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien bedrijven niet aan de wettelijke eisen voldoen geeft hij/zij een boete of waarschuwing, in ernstige gevallen kan een arbeidsinspecteur het bedrijf tijdelijk stilleggen. Een arbeidsinspecteur kan periodiek worden ingeschakeld of omdat de werknemers klachten hebben, deze worden dan specifiek onderzocht door de arbeidsinspecteur. Daarnaast wordt een arbeidsinspecteur ingezet in het geval van bijvoorbeeld een ernstig arbeidsongeval, onderbetaling of illegale tewerkstelling.

Arbeidsinspecteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken arbeidsinspecteur

  • Controleren of bedrijven voldoen aan wetgeving omtrent veiligheid en gezondheid op het werk.
  • Rapporteren van bevindingen controles middels rapporten en verslagen aan ministerie SZW.
  • Indien nodig, waarschuwingen geven, boetes uitdelen en bedrijven stilleggen.
  • Onderzoek van klachten die zijn ingediend door medewerkers over o.a. onderbetaling of illegale tewerkstelling.

Gerelateerde beroepen consultancy

  • Bedrijfsorganisatiedeskundige
  • Functieanalist
  • Loopbaanadviseur
  • Onderwijskundige, opvoedkundige
  • Organisatieadviseur

Source: Sisyphus ODB