Beroep Arbospecialist

Een arbospecialist zorgt er voor dat werknemers op de werkvloer gezond blijven. Hij/zij bewaakt, controleert en registreert het ziekteverzuim, probeert te voorkomen dat werknemers ziek worden en probeert hen zo spoedig mogelijk (maar binnen een verantwoorde termijn) te re-integreren in geval van verzuim. Een arbospecialist schrijft een arboplan, geeft advies aan de directie van de organisatie en doet onderzoek naar de werkvloer. Hij/zij gaat na wat de oorzaken zijn van ziekteverzuim. Een arbospecialist is ook de contactpersoon richting de arbeidsinspectie, arbodiensten en uitvoerende instellingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken arbospecialist

 • Zorgen dat de werknemers gezond blijven.
 • Bewaken, controleren en registeren van ziekteverzuim.
 • Onderzoeken van de werkvloer en van oorzaken ziekteverzuim.
 • Voorkomen dat medewerkers ziek worden.
 • Zorgen voor de re-integratie van zieke medewerkers.
 • Schrijven een Arbo plan en de directie adviseren over de uitvoering hiervan.
 • Contacten onderhouden met extern betrokkenen bij de Arbo van een organisatie.

Gerelateerde beroepen overige gezondheidszorg

 • Ambulancechauffeur
 • Audioloog
 • Chiropractor
 • Contactlensspecialist
 • Medewerker gezondheidszorg, anders
 • Medewerker medische administratie
 • Medewerker opticien
 • Opticien
 • Optometrist
 • Osteopaat
 • Paramedisch beroepsbeoefenaar, anders
 • Verpleegkundige spoedeisende medische hulp

Source: Sisyphus ODB