Beroep architectuurtekenaar

Architectuurtekenaars maken tekeningen van de specificaties en ideeën van architecten. Zij tekenen architectonische tekeningen met behulp van computerapparatuur en software of met behulp van conventionele methoden zoals pen en papier.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Rechtsstelsels voor de bouwnijverheid

  De diverse rechtsstelsels en wettelijke voorschriften voor bouwactiviteiten in heel Europa.

 • CADD-software

  Bij computerondersteund ontwerpen en documenteren (computer-aided design and drafting, CADD) wordt computertechnologie gebruikt voor het ontwerp en de ontwerpdocumentatie. CAD-software vervangt het handmatig schrijven van documentatie door een geautomatiseerd proces.

 • Handmatige ontwerptechnieken

  Technieken die worden gebruikt om gedetailleerde tekeningen van het ontwerp te maken met behulp van gespecialiseerde potloden, linialen, sjablonen en schalen.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Bouwmethoden

  De verschillende technieken en methoden voor het oprichten van gebouwen en andere constructies.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Zone-indelingscodes

  De verdeling van land in zones waar verschillende toepassingen en activiteiten zijn toegestaan, zoals activiteiten op het gebied van woningen, landbouw en industrie. Deze gebieden worden geregeld door wetgevingsprocedures en lokale overheden.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

Vaardigheden

 • Bouwschetsen maken

  Bouwschetsen maken voor de ontwerp- en detailspecificaties van interieurs en exterieurs op schaal.

 • Bouwtekeningen ter plekke controleren

  Ervoor zorgen dat de bouwtekeningen de realiteit weergeven door de bouwplaatsen te bezoeken en aanpassingen door te voeren.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Ontwerpspecificaties opstellen

  Opstellen van ontwerpspecificaties zoals de te gebruiken materialen en onderdelen en een kostenraming.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Blauwdruk tekenen

  Specificaties opstellen voor machines, apparatuur en bouwconstructies. Specificeren welke materialen moeten worden gebruikt en hoe groot de onderdelen zijn. Verschillende hoeken en aanzichten van het product tonen.

 • CADD-software gebruiken

  Computerondersteunde ontwerpen en softwareprogramma’s gebruiken om gedetailleerde tekeningen en blauwdrukken van tekeningen en modellen te maken.

 • Technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren

  Technische beginselen in een bouwkundig ontwerp integreren onder leiding van ingenieurs op verschillende gebieden. Integratie van o.a. elektrische en civiele werken bij architecturale opstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwdocumenten voorbereiden digitale cartografie toepassen aanvragen voor bouwvergunningen voorbereiden kosten-batenanalyserapporten verstrekken adviseren over architectuurkwesties bouwactiviteiten coördineren handmatige ontwerptechnieken gebruiken communiceren met bouwvakkers specifiek interieurontwerp ontwikkelen voldoen aan bouwvoorschriften architecten adviseren aanbestedingsprocedures beheren advies geven over bouwmaterialen civiele techniek budget voor plannen voor binneninrichting inschatten schema's voor elektrische bedrading maken cartografie meetinstrumenten gebruiken assemblagetekeningen voorbereiden adviseren over bouwaangelegenheden topografie regelgeving voor architectuur

Source: Sisyphus ODB