Beroep aromatherapeut

Aromatherapeuten gebruiken etherische oliën uit kruidenproducten op de huid en slijmvliezen ter bevordering van het welzijn van de klant. Zij behandelen uiteenlopende ziekten en lichamelijke of psychische aandoeningen onder toezicht en op voorschrift van een arts.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Massagetheorie

  Beginselen van een holistische lichaamsmassage, de toepassing van lichaamsmassage en de passende lichaamshouding, massagesequenties en verschillende media, massage en contra-indicaties.

 • Consultatie

  Theorieën, methoden en concepten die verband houden met overleg en communicatie met klanten.

 • Therapeutische massage

  Massagetechnieken ter verlichting van pijn en andere symptomen die verband houden met een aantal medische aandoeningen.

 • Fytotherapie

  Eigenschappen, effecten en gebruik van kruidengeneesmiddelen.

 • Acupunctuurmethoden

  Technieken en methoden die worden gebruikt om de stroom van Qi-energie in het lichaam te normaliseren voor het verlichten van pijn en gerelateerde symptomen door verschillende specifieke naalden toe te passen in verschillende acupunctuurpunten.

 • Soorten aromatherapeutische behandelingen

  Informatieveld dat uiteenlopende manieren onderscheidt voor het geven van aromatherapeutische behandelingen, waaronder massages, inhaleertoestellen, baden, verstuivers, kompressen, verstrooiers, meditatie of deodorantia.

 • Soorten etherische oliën

  Onderscheid tussen verschillende soorten etherische oliën uit planten. Genezende en therapeutische eigenschappen van deze oliën, en het effect daarvan op het lichaam. Verspreidingsmethoden onder meer via de lucht, inademing of topische aanbrenging.

 • Ontspanningstechnieken

  De verschillende methoden en technieken die worden gebruikt om stress te verlichten en lichaam en geest tot rust te brengen en te ontspannen. Dit omvat activiteiten als yoga, qigong of tai-chi.

Vaardigheden

 • Massagetherapie toepassen

  Massagetherapie toepassen om de pijn van de patiënt te verlichten door gebruik te maken van verschillende gespecialiseerde technieken.

 • Massageolie aanbrengen

  Olie aanbrengen op de klant, door middel van sprays, zoutbaden, massageolie of inhalatietechnieken.

 • Oliën voorbereiden

  De juiste oliën voor de klant kiezen, deze mengen om geïndividualiseerde verbindingen te creëren met specifieke behoeften en verhoudingen voor klanten, gegevens bijhouden over toegepaste behandelingen en de tijdens de behandeling gebruikte mengsels.

 • Gepersonaliseerde massageplannen ontwikkelen

  Bepaal de behandeling van de massage op basis van de medische diagnose, de receptenlijst en de aandoening van de patiënt.

 • Behandeling van gebruikers van gezondheidszorg opvolgen

  De voortgang van de voorgeschreven behandeling beoordelen en evalueren, waarbij verdere besluiten genomen moeten worden met de gebruikers van de gezondheidszorg en hun verzorgers.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Gebruikers van gezondheidszorg observeren

  Gebruikers van gezondheidszorg observeren en belangrijke aandoeningen en reacties op medicijnen, behandelingen en belangrijke incidenten registreren, waarbij u indien nodig een supervisor of arts op de hoogte brengt.

 • Nadenken over praktijken

  De eigen praktijk routinematig evalueren, de praktijkmethoden en resultaten kritisch op consistente, coherente en geschikte manieren evalueren, kennis hebben van relevante methoden en gebruik maken van feedback van managers, supervisors, andere professionals en patiënten/cliënten om de praktijk dienovereenkomstig aan te passen .

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Medische voorgeschiedenis van gebruikers van gezondheidszorg bespreken

  De gebruiker van gezondheidszorg vragen stellen over zijn gezondheidstoestand en lichamelijk welzijn, en de gewenste resultaten die bereikt moeten worden door middel van de voorgestelde behandeling en de voorgeschreven behandeling te volgen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Mentale gezondheid bevorderen

  Bevorderen van factoren die het emotionele welzijn verbeteren, zoals zelfacceptatie, persoonlijke groei, doel in het leven, controle over iemands omgeving, spiritualiteit, zelfsturing en positieve relaties.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Psychologisch gezondheidsadvies geven

  Verstrekken van adviezen voor psychologische gezondheid, expertmeningen, rapporten en advies over gezondheidsgerelateerd risicogedrag en de oorzaken daarvan.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren

  De voortgang van de gebruiker van gezondheidszorg registreren door te observeren, te luisteren en resultaten te meten.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Aromatherapie toepassen

  De therapeutische voordelen van etherische oliën gebruiken om massagemengsels, crèmes of lotions te produceren en de fysieke en emotionele gezondheid en welzijn te helpen verbeteren.

 • Advies geven over geestelijke gezondheid

  Het adviseren van personen van alle leeftijden en groepen voor wat betreft de gezondheidsbevorderende aspecten van het individuele gedrag en de instellingen met betrekking tot de persoonlijke, sociale en structurele factoren op het gebied van de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

Optionele kennis en vaardigheden

etiopathie grond- en hulpstoffen beheren reflexologie fasciatherapie zakelijk inzicht gebruiken lokale behandelingen voorschrijven homeopathie werknemers opleiden klinische richtlijnen volgen werken met chemicaliën klinische audit uitvoeren homeopathische geneesmiddelen psychologie factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren tai chi shiatsu soorten wellnesscentra menselijke fysiologie diensten verkopen professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden pathologie klinische psychologische behandeling acupunctuur toepassen complementaire en alternatieve geneeskunde energietherapie producten verkopen voorraadniveaus bewaken holistische benadering toepassen op zorg toezicht houden op het onderhoud in wellnesscentra wellnessproducten interne geneeskunde menselijke anatomie

Source: Sisyphus ODB