Beroep art handler

Kunsthandelaars (art handlers) zijn vakmensen die rechtstreeks werken met objecten in musea en kunstgalerijen. Zij werken samen met onder meer tentoonstellingsadministrateurs, verzamelmanagers, conservator-restaurateurs en curatoren, om ervoor te zorgen dat kunstvoorwerpen veilig worden behandeld en verzorgd. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het verpakken en uitpakken, installeren en verwijderen van kunst op tentoonstellingen en verplaatsen van kunst in het museum en opslagplaatsen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Veiligheid van een tentoonstelling garanderen

  Veiligheid van een tentoonstelling en van artefacten garanderen door het gebruik van veiligheidsapparatuur.

 • Post bezorgen

  Post, kranten, pakjes en privéboodschappen aan klanten verdelen.

 • Toezicht houden op de verplaatsing van artefacten

  Toezicht uitoefenen op elke beweging van museumartefacten en hun beveiliging garanderen.

 • Raad geven over omgang met kunst

  Ander museumpersoneel en technici adviseren en instrueren over hoe artefacten kunnen worden behandeld, verplaatst, opgeslagen en gepresenteerd, op basis van hun fysieke kenmerken.

 • Kunststukken behandelen

  Rechtstreeks werken met objecten in musea en kunstgalerijen, in coördinatie met andere museumprofessionals, om ervoor te zorgen dat kunstwerken veilig worden gehanteerd, verpakt, opgeslagen en verzorgd.

 • Staat van een voorwerp beoordelen

  Samenwerken met de manager van de collectie of de restaurateur om de toestand van een museumvoorwerp voor een lening of een tentoonstelling te beoordelen en te documenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

schone kunsten communiceren in het engels op competent gebruiksniveau uitleenadministratie beheren kunstcollecties verslagen over de toestand opstellen kunstgeschiedenis conservatietechnieken tentoonstellingen presenteren raad geven over het uitlenen van kunstwerken voor tentoonstellingen

Source: Sisyphus ODB