Beroep artistiek coach

Artistieke coaches onderzoeken, plannen, organiseren en leiden kunstactiviteiten voor sportbeoefenaars, om deze te voorzien van artistieke vaardigheden zoals dans, acteren, expressie en overdracht die van belang zijn voor hun sportprestaties. Artistieke coaches maken technische, prestatiegerichte of artistieke vaardigheden toegankelijk voor sporters met als doel hun prestaties op het gebied van hun sport te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • In contact staan met het eigen lichaam

  De belangrijkste aspecten van toegepaste anatomie, psychologie, voeding, fysiologie en psychosociale studies en de wijze waarop ze zich verhouden tot het zelfbewustzijn van iemands lichaam. 

Vaardigheden

 • Omgaan met verwachtingen van deelnemers

  Vertrouwen en relaties opbouwen met alle belanghebbenden. Bepalen hoe uw artistieke discipline (dans, muziek, theater, beeldende kunsten, enz.) op verschillende manieren ten goede kan komen aan en de behoeften en ambities kan ondersteunen van individuele personen en gemeenschappen. De verwachtingen beheren van de betrokkenen als het kunstprogramma van de gemeenschap ontworpen is of wordt. Zo duidelijk mogelijk zijn in de scopingfase om het vertrouwen tussen u, uw potentiële groepen en financiers op te bouwen. Rekening houden met sociale agenda’s, vooral in door de overheid gefinancierde programma's.

 • Artistieke aanpak definiëren

  Uw eigen artistieke aanpak definiëren door uw vorige werk en expertise te analyseren, de componenten van uw creatieve signatuur te identificeren en aan de hand van deze verkenningen uw artistieke visie te beschrijven.

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken

  Flexibel zijn en werken met een verscheidenheid aan persoonlijkheden.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Eigen vaardigheden voor artistieke coaching beoordelen

  Uw vaardigheden op het gebied van artistieke coaching beoordelen. Bepalen welke capaciteiten voordelig kunnen zijn voor sportbeoefenaars, ongeacht of ze afkomstig zijn van uw artistieke discipline of van een andere ervaring. Uw capaciteiten onder woorden brengen en erover communiceren op een persoonsgerichte wijze.

 • Coachingsessies voor kunst bieden

  Activiteiten op het gebied van kunst die de sportprestaties zoeken en aanreiken en tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid van uzelf en de deelnemers beschermen om tijdens de wedstrijd de meest doeltreffende prestaties te kunnen halen.

 • Samenwerken met een coachingteam

  Als specialist samenwerken in een coachingteam om de prestaties van de sportbeoefenaar te maximaliseren.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

Optionele kennis en vaardigheden

in een internationale omgeving werken intercultureel bewustzijn tonen artistieke projecten beheren deelnemers aan danslessen aanmoedigen om beter te worden enthousiasme voor dans aanmoedigen dans aanleren

Source: Sisyphus ODB