Beroep asbestverwijderaar

asbestverwijderaar
Credits: Shutterstock.com

De arbeiders van de asbestvermindering verwijderen asbest uit gebouwen en andere constructies. Zij nemen daarbij gezondheids- en veiligheidsvoorschriften betreffende de behandeling van gevaarlijke materialen in acht. Zij onderzoeken de intensiteit van de asbestverontreiniging, bereiden de structuur voor verwijdering voor, en verhinderen verontreiniging van andere gebieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken asbestverwijderaar

 • Bereidt het werkterrein voor, bijv. plaatst hekken of steigers.
 • Regelt of bestelt de juiste apparatuur of machines en zorgt voor transport en plaatsing hiervan.
 • Identificeert asbest dat verwijderd moet worden, bijv. met behulp van signaleringsapparatuur.
 • Draagt beademingsapparatuur t.b.v. bescherming tegen gevaarlijke zwevende deeltjes en beschermingskleding die volledige bescherming biedt tegen gevaarlijke stoffen (bijv. wegwerp- of herbruikbare overalls, handschoenen, veiligheidshelmen, schoenbedekking, veiligheidsbrillen, chemisch-resistente kleding, gelaatsschermen en apparatuur om het gehoor te beschermen).
 • Voert demontage- en deconstructiewerk uit.
 • Verwijdert asbest van oppervlakten van muren en constructies met behulp van verschillende soorten hand- en elektrisch gereedschap (bijv. stofzuigers, schrappers).
 • Verpakt, vervoert en verwijdert asbest op een veilige manier.
 • Onderneemt gepaste actie bij ongelukken en noodgevallen, ruimt op in geval van ongelukken en noodgevallen.

Gerelateerde beroepen gevaarlijke materialen

 • Verwijderaar andere gevaarlijke stoffen

Kennis

 • Regelgeving inzake asbestverwijdering

  De wet- en regelgeving inzake het verwijderen van asbest uit gebouwen of constructies, de veilige verwijdering van verontreinigde materialen en de regelgeving om besmetting te vermijden en te voorkomen.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

  De voorschriften betreffende de blootstelling aan verontreinigde materialen of een gevaarlijke omgeving die regelen welke maatregelen moeten worden genomen in verband met risicobeoordeling, de minimalisering van verdere blootstelling, quarantaine en de behandeling van de blootgestelde personen.

Vaardigheden

 • Verontreiniging onderzoeken

  Tests uitvoeren om de eigenschappen van verontreiniging in een gebied of op oppervlakken en materialen te onderzoeken, om de oorzaak en de aard ervan vast te stellen en de omvang van het risico en de schade te bepalen.

 • Vervuilende stoffen verwijderen

  Gebruiken van chemicaliën en oplosmiddelen om verontreinigingen van producten of oppervlakken te verwijderen.

 • Besmettingen beoordelen

  Het bewijs van besmetting analyseren. Advies geven over hoe te ontsmetten.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

 • Verontreinigde materialen verwijderen

  De met gevaarlijke stoffen verontreinigde materialen en uitrusting verwijderen om de omgeving te beschermen tegen verdere verontreiniging en om de verontreinigde materialen te behandelen of te verwijderen.

 • Verontreinigde materialen opslaan

  Het verpakken en opslaan van materiaal dat risico’s voor de gezondheid en de veiligheid oplevert in afwachting van verwijdering of behandeling, op een wijze die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften.

 • Oppervlakken ontsmetten

  De correcte reinigingsprocedures toepassen, rekening houdend met het veilige gebruik van ontsmettingsmiddelen, om vervuilende en verontreinigende stoffen en bacteriële risico's te verwijderen van verschillende oppervlakken, zoals gebouwgevels, voertuigen en wegen.

Optionele kennis en vaardigheden

afbakenen opslag van gevaarlijk afval met chemische reinigingsmiddelen werken bruikbaarheid van veiligheidsuitrusting verzekeren schade aan gebouwen vaststellen verwerking van gevaarlijk afval transport van gevaarlijke stoffen afvalsoort beoordelen oplosmiddelen gebruiken hogedrukreinigers bedienen verslag doen van schade aan gebouwen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval mensen in verontreinigde gebieden bijstaan veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten gevaarlijk afval verwijderen werkgebied beveiligen

Source: Sisyphus ODB