Beroep asfaltlaborant

Asfaltlaboranten inspecteren asfalt en aanverwante grondstoffen en voeren er laboratoriumtests op uit om te verzekeren dat de producten van hoge kwaliteit zijn. Zij denken ook mee over oplossingen voor technische problemen op bouwplaatsen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Asfaltmengels

  De eigenschappen, voordelen en nadelen van asfaltmengsels zoals de Marshall- en Superpavemixen en de wijze waarop deze het best worden toegepast.

Vaardigheden

 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren

  Uitvoering van simulaties op prototypen, systemen of nieuw ontwikkelde chemische producten met behulp van laboratoriumapparatuur.

 • Toezicht houden op het onderhoud van het terrein

  Toezicht houden op de reiniging en het onderhoud van een specifieke locatie om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor het beoogde doel.

 • Toezicht houden op laboratoriumactiviteiten

  Toezicht houden op het personeel dat in een laboratorium werkzaam is, evenals op de werking en het onderhoud van de apparatuur en dat de procedures plaatsvinden in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Beton testen

  De hardheid van beton testen, zodat het beantwoordt aan de specificaties en klaar is om verwijderd te worden uit de mallen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Asfalt inspecteren

  Inspecteren van de plaatsing van asfaltbeton om er zeker van te zijn dat aan de specificaties wordt voldaan en dat er geen stroming aanwezig is.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwsector tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten bouwmethoden gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen tests op bodemmonsters uitvoeren civiele techniek

Source: Sisyphus ODB