Beroep assemblagemedewerker elektromechanische apparatuur

Assemblagemedewerkers elektromechanische apparatuur lezen en interpreteren blauwdrukken, tekeningen en instructies voor het assembleren of wijzigen van elektromechanische apparatuur of inrichtingen. Zij inspecteren en testen de voltooide units om te waarborgen dat ze goed werken en voldoen aan de specificaties en standaards.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische machines

  Elektrische apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie (generatoren), elektrische energie kunnen omzetten in mechanische energie (motoren) en het spanningsniveau van wisselstroom (AC) kunnen veranderen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Elektrische aansluitschema’s

  Grafische voorstelling van een elektrisch circuit. Ze toont de componenten van het circuit als vereenvoudigde vormen, en het vermogen en de signaalverbindingen tussen de apparaten. Ze geeft informatie over de relatieve positie en indeling van apparaten en aansluitpunten op de apparaten, om te helpen bij het bouwen of onderhouden van het apparaat. Een bedradingsschema wordt vaak gebruikt om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat alle verbindingen werden gemaakt en dat alles aanwezig is.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Elektrische componenten monteren

  Het monteren van schakelaars, elektrische bedieningen, schakelborden en andere elektrische onderdelen met behulp van hand- en soldeermateriaal.

 • Elektronische eenheden monteren

  Het samenstellen en in stand houden van elektronische onderdelen en elektronische circuits.

 • Onderdelen voorbereiden om samen te voegen

  Metalen werkstukken of werkstukken uit andere materialen voorbereiden voor samenvoegen, door de werkstukken schoon te maken, hun afmetingen te controleren met behulp van het technische plan en op de stukken te markeren waar ze samengevoegd zullen worden.

 • Elektrische en elektronische apparatuur installeren

  Apparatuur installeren die afhankelijk is van elektrische stromen of elektromagnetische velden om te werken of apparatuur om die stromen en velden te genereren, over te dragen of te meten. Deze apparatuur omvat schakelborden, elektromotoren, generatoren en gelijkstroomsystemen.

 • Elektronische meetapparatuur bedienen

  Bedienen van een breed assortiment aan apparaten voor het meten van elektronische kenmerken van systeemcomponenten, zoals optische stroommeters, vezelstroommeters, digitale stroommeters en multimeters.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

Optionele kennis en vaardigheden

testapparatuur gebruiken kolomboormachines bedienen prestatietests uitvoeren kwaliteit van producten controleren solderen elektrische apparatuur onderhouden engineeringprocessen overleggen met ingenieurs elektronische eenheden testen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden hefapparatuur bedienen metaalproducten snijden puntlastechnieken toepassen bedrading repareren componenten reinigen tijdens de montage elektronische apparatuur onderhouden soldeertechnieken toepassen metaal bewerken elektrisch gereedschap gebruiken elektronica solderen productieapparatuur afstellen

Source: Sisyphus ODB