Beroep assemblagemedewerker elektronische apparatuur

Assemblagemedewerkers elektronische apparatuur zijn verantwoordelijk voor de assemblage van elektronische apparatuur en systemen. Zij assembleren elektronische onderdelen en bedrading aan de hand van blauwdrukken en montagetekeningen. Zij kunnen helpen bij kwaliteitscontroles en het onderhoud van de apparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Printplaten

  Printplaten zijn essentiële onderdelen voor bijna alle elektronische apparaten. Zij bestaan uit dunne schijven (wafers) of substraten waarop elektronische componenten, zoals microchips, worden geplaatst. De elektronische componenten zijn elektrisch verbonden via de geleidende sporen en blokken.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Soorten elektronica

  De verschillende categorieën elektronica, waaronder consumentenelektronica, medische apparatuur, micro-elektronica, computers, informatie- en communicatieapparatuur en meetapparatuur.

 • Schakelschema’s

  Lees en begrijp de schakelschema’s, die de aansluitingen tussen de apparaten laten zien, zoals stroom- en signaalaansluitingen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Geïntegreerde schakelingen

  Elektronische componenten, bestaande uit een aantal elektronische schakelingen die zijn aangebracht op halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium. Geïntegreerde schakelingen kunnen op microschaal miljarden elektronische componenten bevatten en behoren tot de basiscomponenten van elektronische apparaten.

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Elektronische eenheden monteren

  Het samenstellen en in stand houden van elektronische onderdelen en elektronische circuits.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Assemblagetechnieken toepassen

  Correcte en actuele assemblagemethoden toepassen in het productieontwikkelingsproces.

 • Defecte producten verwijderen

  Defecte materialen verwijderen uit de productielijn.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Elektronica solderen

  Soldeergereedschap en een soldeerbout gebruiken, die hoge temperaturen leveren om het soldeer te smelten en elektronische componenten te verbinden.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

consumentenelektronica elektronische instrumenten kalibreren passende beschermende uitrusting dragen elektronische eenheden testen defecte onderdelen vervangen systeemparameters vergelijken met referentiewaarden programmeerbare logische besturingseenheid microprocessors elektromechanica gevaarlijk afval verwijderen technische informatie voor elektronicareparatie interpreteren elektronische componenten repareren elektrische eigenschappen meten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden klemmen overleggen met ingenieurs componenten reinigen tijdens de montage automatiseringstechnologie toezicht houden op de logistiek van eindproducten elektronische systemen onderhouden vermogenselektronica software installeren firmware programmeren hardware installeren kwaliteit van producten controleren micro-elektronica printplaten assembleren mechatronica productieapparatuur afstellen elektriciteit diagnostische instrumenten voor elektronische reparaties gebruiken bedrading repareren elektronische uitrusting verpakken computertechnologie storingen aan apparatuur oplossen proefdraaien

Source: Sisyphus ODB