Beroep assemblagemedewerker hout

Assemblagemedewerkers hout stellen producten samen van voorgefabriceerde stukken hout. Zij bedienen (vaak hydraulische) machines, die de verschillende onderdelen van een product met elkaar verbinden met behulp van verbindingsstukken, lijm of andere bevestigingsmiddelen. Assemblagemedewerkers positioneren de onderdelen, bedienen de machine en houden in de gaten of er problemen optreden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Houtbewerkingsgereedschappen

  De diverse instrumenten die worden gebruikt om hout te bewerken, waaronder schaven, beitels en draaibanken.

 • Houtverwerkingsprocessen

  Stappen in de verwerking van hout voor de vervaardiging van houten producten, en soorten machines die worden gebruikt voor deze processen, zoals het drogen, vormgeven, assembleren en de oppervlaktebehandeling.

 • Bouwproducten

  Het aanbod aan bouwmaterialen, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving.

 • Houtproducten

  De verschillende houtproducten zoals hout en meubels, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

Vaardigheden

 • Kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren

  De productonderdelen controleren op fouten of beschadigingen, zo nodig met behulp van de testapparatuur, en controleren of de ontvangen partij volledig is voordat de eindproducten worden geassembleerd.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Hout bewerken

  De eigenschappen, vorm en grootte van hout manipuleren.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Houtelementen samenvoegen

  Houten materalen samenbinden met behulp van verschillende technieken en materialen. De optimale techniek bepalen om de elementen samen te voegen, zoals nieten, nagelen, lijmen of schroeven. De juiste werkvolgorde bepalen en de verbinding maken.

Optionele kennis en vaardigheden

houtsnijden productierapporten opstellen hout verven passende beschermende uitrusting dragen kwaliteit van producten controleren automatische machines controleren houtvoegen maken houtzaagmachines bedienen kwaliteit van grondstoffen controleren houtoppervlak reinigen productie van sportuitrusting gegevens over de voortgang van het werk bijhouden scherpe werktuigen slijpen technische tekeningen lezen houtafwerkingen aanbrengen goederen verpakken montage-instructies ontwikkelen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole hout schuren hout beitsen machineonderhoud uitvoeren

Source: Sisyphus ODB