Beroep assemblagemedewerker kabelbomen

Assemblagemedewerkers kabelbomen binden draden of kabels bijeen tot kabelbomen die worden gebruikt in elektronische en elektrische systemen en apparatuur. Zij lezen elektrische aansluitschema's en binden de draden bijeen volgens de specificaties, waarbij zij gebruik maken van kabelbinders, kabelveters, doorvoerbuizen voor elektrische bedrading en kabelmoffen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productie van elektrische bedradingen

  De stadia van fabricate en assemblage van geïsoleerd elektrisch draad en kabel van staal, koper of aluminium.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Accessoires voor elektrische bedrading

  Elektrische draad- en kabelproducten en toebehoren, waaronder elektrische connectoren, lassen en isolatie.

 • Kabelbomen

  Samenstellen van draden of kabels die met kabelbandjes, tape of rijgveters bijeen worden gehouden en signalen of elektriciteit kunnen overbrengen. Door ze te bundelen zijn de draden compacter en beter beschermd tegen beschadiging. Bovendien kunnen zij sneller worden aangebracht.

Vaardigheden

 • Bedrading strippen

  Strippen van de draadeinden met draadafstriptangen om een goede aansluiting te garanderen.

 • Solderen

  Soldeerapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen, zoals een soldeerpistool, soldeerbrander, gasbout en andere.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Elektrische apparatuur van coating voorzien

  Elektrische apparatuur en haar onderdelen voorbereiden en voorzien van coating, zoals gelijkmatige coating, om de apparatuur te beschermen tegen vocht, hoge temperaturen en stof.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Bedrading afschermen

  Elektrische of communicatiedraden of -kabels bevestigen en isoleren.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Gereedschap voor elektrische bedrading gebruiken

  Gebruik gereedschappen om draad te bewerken dat voor elektrische doeleinden zal worden gebruikt, zoals draadstriptangen, krimptangen, soldeerbouten, momentsleutels en hittepistolen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bedrading opbinden

  Kabels of draden samenbinden met behulp van kabelbanden, kabelgoten, draadbinders, moffen, plaatselijk vastbinden, kabelklemmen of bandjes.

 • Kabelbomen assembleren

  Kabelbomen assemleren met behulp van kabelassemblageborden

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Elektrische schema's interpreteren

  Lezen en begrijpen van blauwdrukken en elektrische schema's; begrijpen van technische instructies en technische handleidingen voor het monteren van elektrische apparatuur; begrijpen van de elektriciteitstheorie en elektronische componenten.

 • Defecte producten verwijderen

  Defecte materialen verwijderen uit de productielijn.

 • Draad snijden

  Machines of handgereedschappen voor het snijden van kabels bedienen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Draad krimpen

  De elektrische connector aan de draad bevestigen met behulp van krimpgereedschap. Hier worden de connector en de draad met elkaar verbonden door één of beide te vervormen zodat ze in elkaar passen. De elektrische connector kan de draad verbinden met een elektrische terminal of kan twee stukken draad verbinden.

 • Bedrading organiseren

  Draadmarkeringen en kabellabels aanbrengen om de draad te identificeren en te organiseren. Kabelbinders gebruiken om de draden samen aan houden.

Optionele kennis en vaardigheden

defecte onderdelen vervangen controleren op soldeerdefecten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden bedrading repareren schakelinrichtingen technische communicatievaardigheden toepassen elektrische apparatuur onderhouden handgereedschap voor bedrading gebruiken elektrotechniek componenten reinigen tijdens de montage passende beschermende uitrusting dragen draadverwerkingsmachines gebruiken productieapparatuur afstellen gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties regelgeving inzake elektrische apparaten gevaarlijk afval verwijderen toezicht houden op de logistiek van eindproducten storingen aan apparatuur oplossen kwaliteit van producten controleren regelgeving inzake afvalverwijdering elektromechanica

Source: Sisyphus ODB