Beroep assemblagemonteur industriële installaties

Assemblagemonteurs industriële installaties produceren industriële apparatuur zoals industriële robots, machines met assemblagelijnen en etiketteermachines. Zij gebruiken handgereedschap en computergestuurde machines.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren

  Het onderhoud van de geïnstalleerde apparatuur ter plaatse uitvoeren. De procedures volgen om te voorkomen dat uitrustingen van machines of voertuigen worden verwijderd.

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Machines in bedrijf stellen

  De voorgemonteerde onderdelen van een machine ter plaatse bouwen, de machine afstellen in overeenstemming met de specificaties en ze in bedrijf stellen.

 • Machines monteren

  Machines monteren aan de hand van instructies en specificaties.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Industriële uitrusting inspecteren

  Inspecteren van apparatuur die wordt gebruikt tijdens industriële activiteiten zoals machines voor de vervaardiging of voor de bouw, om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • Industriële apparatuur onderhouden

  Routineonderhoud aan industriële machines en uitrusting uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze zich in een propere, goed werkende staat bevinden.

Optionele kennis en vaardigheden

industriële apparatuur bedienen passende beschermende uitrusting dragen technische communicatievaardigheden toepassen tekenen van corrosie herkennen gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden industriële apparatuur repareren lassen productie van kranen en kleppen testapparatuur gebruiken storingen aan apparatuur oplossen planlezen productie van kantooruitrusting automatische machines controleren testgegevens vastleggen problemen oplossen montage-instructies ontwikkelen kwaliteit van producten controleren productie van pompen en compressoren kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren regelsystemen voor machines opzetten

Source: Sisyphus ODB