Beroep assemblagetechnicus accusystemen

Assemblagetechnici accusystemen lassen en assembleren de onderdelen van accu's, zoals de elektronische onderdelen, de bedrading en de behuizing rond de cellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Batterijvloeistoffen

  De kenmerken en eigenschappen van batterijvloeistoffen.

 • Batterijcomponenten

  De fysieke componenten, zoals bedrading, elektronica- en fotovoltaïsche cellen, die in batterijen kunnen worden aangetroffen. De onderdelen variëren naargelang de grootte en het type batterij.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Chemische samenstelling van batterijen

  De verschillende soorten batterijen volgens de representatieve chemische componenten die in de anode worden gebruikt, zoals zink, nikkelmetaalhydride, loodzuur en lithium-ion.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Solderen

  Soldeerapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen, zoals een soldeerpistool, soldeerbrander, gasbout en andere.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Accu's assembleren

  Batterijen en accu’s fabriceren met handgereedschap, met een elektrisch gereedschap of met automatische machines. Plannen en blauwdrukken begrijpen en lezen met betrekking tot de technische aspecten van batterijen, voor het begrijpen van specificaties en vereisten.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Defecte producten verwijderen

  Defecte materialen verwijderen uit de productielijn.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Laagspanningskabels installeren

  Plannen, implementeren, problemen oplossen en testen van laagspanningskabels.

 • Defecte productiematerialen melden

  Het bijhouden van de vereiste bedrijfsadministratie en -formulieren om eventuele defecte materialen of twijfelachtige omstandigheden bij de productie van machines en apparatuur te kunnen melden.

 • Voltage afstellen

  De spanning in de elektrische apparatuur aanpassen.

Optionele kennis en vaardigheden

batterijcomponenten repareren elektrische apparatuur onderhouden gevaarlijk afval verwijderen technische communicatievaardigheden toepassen toezicht houden op kwaliteitscontroles van voorraden accu's voor auto's monteren productieapparatuur afstellen defecte onderdelen vervangen problemen oplossen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden afvalbeheer regelgeving inzake afvalverwijdering toezicht houden op de logistiek van eindproducten bedrading repareren zendingen op tijd voorbereiden regelgeving inzake elektrische apparaten documentatie leveren soldeertechnieken toepassen testapparatuur voor batterijen bedienen elektrotechniek elektrochemie elektrische eigenschappen meten storingen aan apparatuur oplossen componenten reinigen tijdens de montage

Source: Sisyphus ODB