Beroep assemblagetechnicus automotoren

Assemblagetechnici automotoren bouwen en installeren geprefabriceerde onderdelen voor automotoren, zoals diesel-, gas-, benzine- en elektrische motoren. Zij lezen specificaties en technische tekeningen om materialen en assemblage-instructies te bepalen. Zij inspecteren en testen de motoren en keuren defecte onderdelen af.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

Vaardigheden

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Werkstukken voorbehandelen

  Vóór de hoofdbewerking een voorbereidende behandeling op het werkstuk toepassen door middel van mechanische of chemische processen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Motoronderdelen met bouten bevestigen

  Delen van motoren bevestigen met bouten met de hand of met behulp van elektrisch gereedschap.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

Optionele kennis en vaardigheden

motoren smeren precisiemeetinstrumenten hanteren klinkmachines bedienen prestatietests uitvoeren overleggen met ingenieurs defecte motoren vaststellen elektronische instrumenten kalibreren cam-software gebruiken elektriciteit motor op testbank plaatsen tekenen van corrosie herkennen robotinstallaties afstellen testapparatuur gebruiken klinknageltangen hanteren motoren ontmantelen diagnostische apparatuur voor automobielindustrie gebruiken defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn lasapparatuur bedienen soorten klinknagels kwaliteit van producten controleren motoren repareren elektronica reparatiegegevens opschrijven principes van elektronische apparatuur gegevens over de voortgang van het werk bijhouden motoren opnieuw monteren solderen hefapparatuur bedienen testgegevens vastleggen engineeringprocessen technische beginselen

Source: Sisyphus ODB