Beroep assemblagetechnicus mechatronica

Assemblagetechnici mechatronica assembleren en onderhouden complexe mechatronische apparaten en machines, zoals robots, liften en geavanceerde huishoudelijke apparatuur. Zij bouwen de mechanische, elektrische en elektronische onderdelen, installeren software, zetten de systemen in werking en onderhouden en herstellen de onderdelen en systemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Mechatronica

  Multidisciplinair technisch gebied dat principes van de elektrotechniek, de telecommunicatie, de regeltechniek, de computertechniek en de werktuigbouw combineert bij productontwerp en fabricageprocessen. De combinatie van deze technische gebieden draagt bij aan het ontwerpen en ontwikkelen van ‘slimme’ apparaten en helpt een optimale balans te bereiken tussen mechanische structuur en besturing.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Computermateriaal

  De aangeboden computers, randapparatuur en softwareproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende voorschriften.

Vaardigheden

 • Assemblagetechnieken toepassen

  Correcte en actuele assemblagemethoden toepassen in het productieontwikkelingsproces.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Mechatronische eenheden assembleren

  Mechatronische eenheden assembleren met behulp van mechanische, pneumatische, hydraulische, elektrische, elektronische en IT-technologiesystemen en -componenten. Metalen bewerken en vastmaken met behulp van las- en soldeertechnieken, lijm, schroeven en klinknagels. Bedrading installeren. Rijsystemen, sensoren, actuatoren en transducers installeren. Schakelaars, bedieningsapparaten, behuizingen en bescherming monteren.

 • Mechatronische apparatuur onderhouden

  Storingen in de mechatronische apparatuur en systemen opsporen en indien nodig deze onderdelen verwijderen, vervangen of repareren. Uitvoeren van taken op het gebied van preventief onderhoud, zoals het opslaan van mechatronica in schone, stofvrije en niet-vochtige ruimten.

 • Metaalbewerking uitvoeren

  Werken met metalen en ijzeren materialen om afzonderlijke stukken of structuren te assembleren.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Mechatronische apparatuur installeren

  Apparatuur installeren die wordt gebruikt voor de automatisering van een specifieke machine of apparaat.

 • Componenten reinigen tijdens de montage

  Reinigen van componenten voordat u ze tijdens het montageproces aan andere verbindingen of eenheden van componenten bevestigt.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Defecte producten verwijderen

  Defecte materialen verwijderen uit de productielijn.

Optionele kennis en vaardigheden

firmware programmeren systeemparameters vergelijken met referentiewaarden machinebouw mechatronische eenheden testen schakelschema’s productieapparatuur afstellen micro-elektronica precisiemeetinstrumenten hanteren robotica automatiseringstechnologie de bediening van een machine installeren storingen aan apparatuur oplossen elektrische eigenschappen meten klemmen instrumentatietechniek robots assembleren elektromechanica hydraulica pneumatiek onderdelen opmeten cam-software gebruiken machines vervangen ict-systeemprogrammering elektrische ontlading principes van elektronische apparatuur defecte productiematerialen melden defecte onderdelen vervangen machines monteren computertechniek op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen hardware installeren automatiseringscomponenten installeren kwaliteit van producten controleren

Source: Sisyphus ODB