Beroep assemblagetechnicus motorfietsen

Assemblagetechnici motorfietsen zetten onderdelen van motorfietsen, zoals frames, wielen, motoren enz. vast. Zij gebruiken daarvoor handgereedschap, elektrisch gereedschap en andere uitrusting, zoals CNC-machines of robots. Zij lezen technische plannen en gebruiken geautomatiseerde assemblageapparatuur om motorfietsen te bouwen. Zij inspecteren afzonderlijke onderdelen op storingen en controleren de kwaliteit van assemblages om ervoor te zorgen dat aan de normen is voldaan en dat de specificaties in acht zijn genomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

remsystemen onderhouden verfgereedschap gebruiken prestatietests uitvoeren reparaties van voertuigen uitvoeren solderen elektromechanica versleten banden inspecteren kwaliteit van producten controleren behoeften van klanten identificeren elektronica tekenen van corrosie herkennen elektronische eenheden monteren kolomboormachines bedienen banden wisselen elektriciteit elektrische componenten monteren verlichting voor transportapparatuur installeren goederen bestellen lassen reparatiegegevens opschrijven gerepareerde banden inspecteren motoren voor transportapparatuur installeren verf verwijderen bepalen welke onderdelen klanten vragen verf mengen voor voertuigen

Source: Sisyphus ODB