Beroep assemblagetechnicus rollend materieel

Assemblagetechnici rollend materieel maken gebruik van handgereedschap, elektrische gereedschap en andere apparaten, zoals hefwerktuigen of robots voor het bouwen, monteren en installeren van geprefabriceerde onderdelen voor deelsystemen van rollend materieel en carrosserieën. Zij lezen en interpreteren blauwdrukken. Zij bedienen controlesystemen om de functionele prestaties van de assemblages te bepalen en deze daarop aan te passen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica van treinen

  Beschikken over basiskennis van de mechanismen van treinen, de technische aspecten ervan te begrijpen en deel te nemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om problemen in verband met de mechanismen op te lossen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

Vaardigheden

 • Metalen onderdelen monteren

  Stalen en metalen onderdelen uitlijnen en ordenen om volledige producten te assembleren; geschikt handgereedschap en geschikte meters gebruiken.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Naleving van wetgeving inzake spoorwegvoertuigen controleren

  Het rollend materieel, de onderdelen en de systemen inspecteren om ervoor te zorgen dat de normen en specificaties worden nageleefd.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor onderhoud van treinen draaistellen aan spoorwegvoertuigen koppelen metaalproducten snijden overleggen met ingenieurs metaal bewerken testapparatuur gebruiken wielen van rollend materieel smeren lasapparatuur bedienen elektronica elektriciteit smeltmiddel aanbrengen hefapparatuur bedienen puntlastechnieken toepassen laagspanningsbedrading installeren thermische geleidbaarheid van metaal european train control system in teams aan een assemblagelijn werken vlambooglastechnieken toepassen pneumatische systemen installeren onderdelen voorbereiden om samen te voegen engineeringprocessen verwerkt werkstuk markeren elektrische en elektronische apparatuur installeren solderen werkstukken voorbehandelen gebruik van locomotiefrem gegevens over de voortgang van het werk bijhouden robotinstallaties afstellen prestatietests uitvoeren testgegevens vastleggen

Source: Sisyphus ODB