Beroep assemblagetechnicus scheepsmotoren

Assemblagetechnici scheepsmotoren bouwen en installeren geprefabriceerde onderdelen van motoren die worden gebruikt voor alle typen schepen, zoals elektrische motoren, kernreactoren, gasturbinemotoren, buitenboordmotoren, tweetakt- of viertaktdieselmotoren en in sommige gevallen scheepsstoommotoren. Zij lezen specificaties en technische tekeningen om materialen en assemblage-instructies te bepalen. Zij inspecteren en testen de motoren en keuren defecte onderdelen af.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica van vaartuigen

  De mechanica van boten en schepen. Beschikken over inzicht in de technische aspecten en kunnen deelnemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om mechanische problemen op te lossen.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Werkstukken voorbehandelen

  Vóór de hoofdbewerking een voorbereidende behandeling op het werkstuk toepassen door middel van mechanische of chemische processen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

  Schepen, scheepsonderdelen, en uitrusting inspecteren; ervoor zorgen dat deze voldoen aan de normen en specificaties.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Motoronderdelen met bouten bevestigen

  Delen van motoren bevestigen met bouten met de hand of met behulp van elektrisch gereedschap.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

testgegevens vastleggen elektronica overleggen met ingenieurs motoren opnieuw monteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden reparatiegegevens opschrijven klinknageltangen hanteren defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn hefapparatuur bedienen tekenen van corrosie herkennen klinkmachines bedienen motoren ontmantelen elektronische instrumenten kalibreren motor op testbank plaatsen soorten klinknagels solderen cam-software gebruiken motoren repareren kwaliteit van producten controleren testapparatuur gebruiken defecte motoren vaststellen technische beginselen robotinstallaties afstellen engineeringprocessen elektromechanica prestatietests uitvoeren componenten reinigen tijdens de montage lasapparatuur bedienen

Source: Sisyphus ODB