Beroep assemblagetechnicus vliegtuigen

Assemblagetechnici vliegtuigen maken gebruik van handgereedschap, elektrisch gereedschap en andere uitrusting zoals CNC-machines of robots voor het bouwen, monteren en installeren van geprefabriceerde onderdelen voor vliegtuigen met vaste vleugels of draaivleugelvliegtuigen en voor subsystemen van vliegtuigen, zoals vluchtbesturingssystemen, vliegtuighuiden, -uitrusting en andere mechanische systemen, enz. Zij lezen en interpreteren blauwdrukken. Zij bedienen controlesystemen om de functionele prestaties van de assemblages te bepalen en deze daarop aan te passen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vliegtuigmechanica

  Technische aspecten van vliegtuigmechanica en aanverwante onderwerpen met het oog op de uitvoering van uiteenlopende reparaties aan vliegtuigen.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Metalen onderdelen monteren

  Stalen en metalen onderdelen uitlijnen en ordenen om volledige producten te assembleren; geschikt handgereedschap en geschikte meters gebruiken.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Kolomboormachines bedienen

  Bedienen van een semi-automatische, semi-handmatige boormachine voor het boren van gaten in een werkstuk, veilig en volgens de voorschriften.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Werkstukken voorbehandelen

  Vóór de hoofdbewerking een voorbereidende behandeling op het werkstuk toepassen door middel van mechanische of chemische processen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

Optionele kennis en vaardigheden

testapparatuur gebruiken robotinstallaties afstellen klinknageltangen hanteren documentatie die verband houdt met het werk archiveren een cnc-controller programmeren engineeringprocessen verdedigingssysteem lassen overleggen met ingenieurs cnc-draaibanken bedienen cnc-lasersnijmachines bedienen soorten klinknagels cnc-freesmachines bedienen klinkmachines bedienen technische beginselen metaalproducten snijden cnc-metaalponsmachines bedienen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten testgegevens vastleggen cnc-slijpmachines bedienen prestatietests uitvoeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden hefapparatuur bedienen cam-software gebruiken kwaliteit van producten controleren cnc-boormachines bedienen vliegtuigonderhoud uitvoeren

Source: Sisyphus ODB