Beroep assemblagetechnicus voertuigen

Assemblagetechnici voertuigen installeren en monteren onderdelen en componenten van voertuigen. Zij inspecteren de motorvoertuigen op defecten en testen of de geassembleerde producten goed presteren en voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Assemblagetechnicus voertuigen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productieproces voor voertuigen

  Reeks stappen die worden genomen om een auto of een ander motorvoertuig te produceren, zoals het ontwerp, het assembleren van het chassis en de carrosserie, het verfproces, het assembleren van de binneninrichting en de kwaliteitscontrole.

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Onderdeeltekeningen van gemotoriseerde voertuigen

  De verschillende soorten technische tekeningen die voor onderdelen van gemotoriseerde voertuigen worden gebruikt.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Elektrische componenten monteren

  Het monteren van schakelaars, elektrische bedieningen, schakelborden en andere elektrische onderdelen met behulp van hand- en soldeermateriaal.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Toezicht houden op de productie van motorvoertuigen

  Bedrijven inspecteren waar motorvoertuigen worden gefabriceerd ter waarborging van veiligheid en kwaliteitscontrole. Ervoor zorgen dat de componenten worden vervaardigd in overeenstemming met de veiligheids- en ontwerpspecificaties.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Met prototypes van motorvoertuigen rijden

  Experimentele of prototypes van motorvoertuigen besturen om informatie over de prestaties te verkrijgen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Elektronische eenheden monteren

  Het samenstellen en in stand houden van elektronische onderdelen en elektronische circuits.

 • In teams aan een assemblagelijn werken

  Producten vervaardigen op een bewegende assemblagelijn. Werken in een team waarin iedereen een toegewezen taak heeft.

 • Motoronderdelen met bouten bevestigen

  Delen van motoren bevestigen met bouten met de hand of met behulp van elektrisch gereedschap.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Componenten reinigen tijdens de montage

  Reinigen van componenten voordat u ze tijdens het montageproces aan andere verbindingen of eenheden van componenten bevestigt.

 • Metalen onderdelen monteren

  Stalen en metalen onderdelen uitlijnen en ordenen om volledige producten te assembleren; geschikt handgereedschap en geschikte meters gebruiken.

 • Kwaliteitsnormen voor productie controleren

  Toezicht houden op de kwaliteitsnormen van het fabricage- en afwerkingsproces.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

Optionele kennis en vaardigheden

motoronderdelen lasapparatuur bedienen testgegevens vastleggen klinknageltangen hanteren soorten klinknagels motoren ontmantelen soldeertechnieken toepassen robotinstallaties afstellen engineeringprocessen elektronische instrumenten kalibreren procedures voor kwaliteitscontrole inspectierapporten schrijven defecte motoren vaststellen onderdelen voorbereiden om samen te voegen bediening van verschillende motoren laagspanningsbedrading installeren technische beginselen motoren opnieuw monteren testapparatuur gebruiken prestatietests uitvoeren defecte apparatuur terugsturen naar assemblagelijn kwaliteit van producten controleren elektrische aansluitschema’s klinkmachines bedienen motorvoertuigen onder veeleisende omstandigheden testen diagnostische apparatuur voor automobielindustrie gebruiken precisiemeetinstrumenten hanteren motorprestaties evalueren hefapparatuur bedienen solderen

Source: Sisyphus ODB