Beroep assistent-acceptant verzekeringen

Assistent-acceptanten verzekeringen stellen rapporten op voor acceptanten verzekeringen. Daartoe voeren zij onderzoeken uit om het potentiële financiële risico voor persoonlijke producten, eigendommen of locaties vast te stellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

Vaardigheden

 • Onderzoeksverslagen voorbereiden

  Verzamelen van de geanalyseerde gegevens van het onderzoek en een gedetailleerd verslag schrijven over de resultaten van het onderzoek.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Verzekeringsrisico’s analyseren

  De waarschijnlijkheid en de omvang van het te verzekeren risico analyseren en de waarde van de roerende of onroerende goederen van de klant ramen.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Financiële onderzoeken uitvoeren

  De procedures voor een financieel onderzoek uitvoeren van de oorspronkelijke formulering en de samenstelling van de vragen, de doelgroep identificeren, de enquêtemethode en de verrichtingen beheren, de verwerking van de verkregen gegevens beheren, de resultaten analyseren.

Optionele kennis en vaardigheden

verzekeringsprocedures evalueren richtlijnen voor underwriting opstellen moderne portefeuilletheorie materialen om beslissingen te nemen produceren schuldonderzoeken uitvoeren beslissen over verzekeringsaanvragen verzekeringstarieven berekenen statistische gegevens voor verzekeringsdoeleinden verzamelen schadebeoordeling organiseren ondersteuning geven bij financiële berekeningen financiële informatie over eigendommen verzamelen risicokaarten opstellen financiële informatie samenvatten schuldsystemen verzekeringspolissen opstellen schuldvorderingen technieken toepassen voor statistische analyses statistiek

Source: Sisyphus ODB