Beroep assistent-actuaris

Assistent-actuarissen verrichten statistisch onderzoek om premies en verzekeringspolissen vast te leggen. Zij evalueren de mogelijkheid op ongevallen, letsels en materiële schade aan de hand van statistische formules en modellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Software voor statistische analysesystemen

  Het specifieke softwaresysteem (SAS) voor geavanceerde analyse, bedrijfsinlichtingen, gegevensbeheer en voorspellende analyses.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

Vaardigheden

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Statistische gegevens voor verzekeringsdoeleinden verzamelen

  Statistieken produceren over potentiële risico's zoals natuur- en technische rampen en productiestilstanden.

 • Statistische voorspellingen doen

  Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Verzekeringstarieven berekenen

  Informatie verzamelen over de situatie van uw klant en hun premie berekenen op basis van verschillende factoren zoals hun leeftijd, woonplaats en de waarde van hun huis, eigendom en andere relevante activa.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over verzekeringspolissen verzekeringsrecht kosten-batenanalyserapporten verstrekken soorten verzekeringen statistische financiële rapporten opstellen risicobeheer financieel risico analyseren kredietwaardigheid beoordelen verzekeringsrisico’s analyseren risicoanalyses uitvoeren kredietwaardigheid controleren verzekeringsbeginselen verzekeringspolissen opstellen verzekeringsmarkt

Source: Sisyphus ODB