Beroep assistent-boekhouder

Assistent-boekhouders registreren en rapporteren boekhoudkundige tickets aan de accountant met wie ze werken, controleren stortingen, stellen dagelijkse rapporten op en verwerken dagelijkse inkomsten. Zij regelen geautoriseerde terugbetalingen, onderhouden de geweigerde chequebedragen en communiceren met ticketingmanagers over eventuele problemen met ticketsystemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afschrijving

  De boekhoudmethode voor de verdeling van de waarde van een actief over zijn gebruiksduur voor de toerekening van kosten per boekjaar en de respectievelijke verlaging van de waarde van het actief uit de rekeningen van de onderneming.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

 • Boekingen

  De in de boekhoudsystemen of boeken van een onderneming geregistreerde financiële transacties, samen met de met de vermelding verbonden metagegevens zoals de datum, het bedrag, de betrokken rekeningen en een beschrijving van de transactie.

 • Processen van de boekhoudafdeling

  De verschillende processen, taken, het jargon, de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de boekhoudafdeling binnen een organisatie, zoals het bijhouden van de boekhouding, facturen, inboeken en belastingaangiftes.

Vaardigheden

 • Voorlopige balansen opstellen

  Ervoor dat alle transacties worden geboekt in de boeken van het bedrijf en alle debet- en creditposten van de rekeningen totaliseren om het saldo op de rekeningen te bepalen.

 • Boekhoudkundige fouten identificeren

  Rekeningen opsporen, de nauwkeurigheid van de gegevens bijstellen en de fouten identificeren om deze op te lossen.

 • Boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties

  Documenten zoals facturen, contracten en betalingscertificaten ordenen en koppelen om de transacties in de boekhouding van het bedrijf te ondersteunen.

 • Kantoorsystemen gebruiken

  Passend en tijdig gebruik maken van de in bedrijfsfaciliteiten gebruikte kantoorsystemen, afhankelijk van het doel, of het nu voor het verzamelen van berichten, het opslaan van gegevens over cliënten of de planning van de agenda is. Dit omvat het beheer van systemen zoals klantenrelatiebeheer, vendor management, opslag en voicemail systemen.

 • Boekhouding controleren

  De boekhoudkundige gegevens van het kwartaal en het jaar beoordelen en ervoor zorgen dat de boekhoudkundige informatie de nauwkeurigheid van de financiële transacties van de onderneming weergeeft.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Verkoopfacturen opstellen

  De factuur van verkochte goederen of geleverde diensten opstellen, met daarin individuele prijzen, de totale kosten en de voorwaarden. De orderverwerking verrichten voor bestellingen die ontvangen worden via telefoon, fax of internet en de definitieve factuur van de klant berekenen.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Boekhoudsystemen gebruiken

  Gebruik maken van boekhoudsystemen voor de registratie en het beheer van de rekeningen, verplichtingen en rechten die de onderneming bezit. Deze systemen gebruiken voor boekhoudkundige verrichtingen, financiële analyse en het opstellen van financiële overzichten.

 • Bedrijfsrekeningen beheren

  Een overzicht hebben van de bankrekeningen van de onderneming, hun verschillende doelstellingen, en ze dienovereenkomstig beheren, met inachtneming van de balans, de rentetarieven en de kosten.

 • Bedrijfsonderzoek voeren

  Zoeken en verzamelen van informatie die relevant is voor de ontwikkeling van ondernemingen op verschillende gebieden, gaande van juridische, boekhoudkundige en financiële aard tot commerciële aangelegenheden.

 • Rekeningen opstellen

  Facturen opstellen en uitreiken aan cliënten en schuldenaar aan de hand van de schuldvorderingen van de jaarrekening. Het te betalen bedrag, de vervaldatum, de belastinginformatie en eventueel aanvullende informatie meedelen.

 • Rekeningen toewijzen

  Transacties op een rekening toewijzen door de totale waarde, slechts een deel ervan of een groep transacties te koppelen aan de originele factuur en door financiële informatie zoals kortingen, belastingen of wisselkoersverschillen te boeken.

 • Vorderingen opvolgen

  Het deel van de rubriek vorderingen in de jaarrekening herzien om de financiële rechten van de onderneming over andere entiteiten te verdelen. Actie ondernemen om de rekeningen af te sluiten en het geld in te zamelen.

Optionele kennis en vaardigheden

aanmaningsactiviteiten uitvoeren register van aandeelhouders bijhouden rekeningen beheren belastingen berekenen kostenberekeningen uitvoeren informatie over belastingwetgeving verstrekken statistiek ondernemingsbeleid jaarrekeningen opstellen jaarrekeningen interpreteren bankactiviteiten financiële jaarrekeningen belastingaangifteformulieren voorbereiden kassa beheren grootboek beheren loonrapporten beheren financiële transacties verwerken statutaire rekeningen bijhouden arbeidswetgeving

Source: Sisyphus ODB