Beroep assistent-chiropractor

Chiropractieassistenten voeren routine- en administratieve taken uit ter ondersteuning van de patiëntenzorg en werken uitsluitend onder leiding en supervisie van een Chiropractor of Gespecialiseerde Chiropractor. Zij kunnen patiënten interviewen, dossiers van de voorgeschiedenis bijhouden, Chiropractors of Gespecialiseerde Chiropractors bij het verstrekken van patiëntenonderzoek bijstaan en administratieve taken uitvoeren. Chiropracticassistenten werken binnen gedefinieerde contexten met behulp van overeengekomen protocollen en procedures.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen medisch assistent

 • Anesthesie-assistent
 • Doktersassistent
 • Medisch assistent
 • Operatieassistent

Kennis

 • Administratieve taken in een medische omgeving

  De medisch-administratieve taken, waaronder patiëntenadministratie, afsprakensystemen, patiëntgegevens en herhaalrecepten.

 • Chiropractische terminologie

  De chiropractische termen en afkortingen, chiropractische voorschriften en verschillende chiropractische specialismen en wanneer deze correct worden gebruikt.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

Vaardigheden

 • Zorgen voor gepaste administratie van afspraken

  Een gepaste procedure voor het beheer van afspraken opzetten, waaronder beleidsregels in verband met annuleren en niet komen opdagen.

 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens

  Specifieke software voor het beheer van medische dossiers, volgens passende praktijkcodes, kunnen gebruiken.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

  De vertrouwelijkheid van de informatie over de ziekte en de behandeling van de gebruikers van de gezondheidszorg in acht nemen en in stand houden.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

 • Onder toezicht gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens met betrekking tot de fysieke, psychologische, emotionele en sociale status en de functionele mogelijkheden van de gebruiker van de gezondheidszorg binnen bepaalde parameters, volgen van de reacties en de status van de gebruiker tijdens het uitvoeren van de toegewezen maatregelen/tests en passende maatregelen nemen, waaronder het rapporteren van de bevindingen aan de fysiotherapeut.

 • Vragen van patiënten beantwoorden

  Op vriendschappelijke en professionele wijze reageren op alle vragen van de huidige of potentiële patiënten en hun families, namens een gezondheidszorginstelling.

 • Medische dossiers van patiënten identificeren

  Het lokaliseren, ophalen en presenteren van medische dossiers, zoals gevraagd door bevoegd medisch personeel.

 • Chiropractisch materiaal onderhouden

  De professionele chiropractische apparatuur, de geleverde en de professionele ruimten van de eenheid/het kantoor beheren, ervoor zorgen dat ze in goede staat zijn om de chiropractische diensten te ondersteunen en regelmatig worden onderhouden, zoals vereist is krachtens de nationale wet- en regelgeving.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

Optionele kennis en vaardigheden

werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg verschillende communicatiekanalen gebruiken werken in multidisciplinaire gezondheidsteams kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven vreemde talen gebruiken bij zorg beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren medische terminologie organisatorische technieken gebruiken integratie bevorderen professionele documentatie in de gezondheidszorg bijdragen aan hoogwaardige fysiotherapeutische diensten meeleven met gebruikers van gezondheidszorg effectief communiceren in de gezondheidszorg reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg vooruitgang van gebruikers van gezondheidszorg gerelateerd aan een behandeling registreren wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

Source: Sisyphus ODB