Beroep astronaut

Astronauten zijn bemanningsleden die het bevel voeren over ruimtevaartuigen voor operaties buiten de lage omloopbaan of boven de normale vlieghoogte van commerciële vliegtuigen. Zij cirkelen in een baan om de aarde om operaties uit te voeren zoals wetenschappelijk onderzoek en experimenten, het lanceren of in een baan om de aarde brengen van satellieten en de bouw van ruimtestations.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Geostationaire satellieten

  Inzicht in geostationaire satellieten, hun werking en draaiing in dezelfde richting als de omwenteling van de aarde. Begrijpen hoe ze worden gebruikt voor telecommunicatie- en commerciële doeleinden.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Prestatieparameters van het mondiaal satellietnavigatiesysteem

  Kennis van de prestatieparameters van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem (Global Navigation Satellite System) en de eisen waaraan een GNSS-systeem in specifieke omstandigheden moet voldoen.

 • Soorten satellieten

  Inzicht hebben in de verschillende soorten bestaande satellieten en hun verschillende functies. Kennis hebben van de verschillende soorten satellieten die worden gebruikt voor communicatie, streamingdiensten, bewaking en wetenschappelijk onderzoek.

 • Lancering van satellieten in een baan rond de aarde

  Beschikken over kennis van de verschillende procedures, stadia en eisen voor het in een baan om de aarde brengen van satellieten.

Vaardigheden

 • Zwaartekrachtmetingen uitvoeren

  Geofysische metingen uitvoeren met behulp van zwaartekrachtmeters die zich ofwel op de grond of in de lucht bevinden. Afwijkingen van het normale zwaartekrachtveld of anomalieën meten om de structuur en de samenstelling van de aarde te bepalen.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Geologische gegevens verzamelen

  Deelnemen aan het verzamelen van geologische gegevens zoals kernregistratie, geologische kaarten, geochemische en geofysische metingen, digitale gegevensverzameling, enz.

 • Onderzoek doen over klimaatprocessen

  Onderzoek verrichten naar de karakteristieke gebeurtenissen die zich in de atmosfeer voordoen tijdens de interactie en de transformatie van verschillende atmosferische componenten en omstandigheden.

 • Grafische communicatie-interfaces interpreteren

  In staat zijn de verschillende vormen en voorstellingen te begrijpen die gebruikt worden in de schema’s en het isometrische 3D-model die door communicatieprogramma's worden gepresenteerd.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Visuele geletterdheid bezitten

  Grafieken, kaarten, afbeeldingen en andere grafische presentaties interpreteren die gebruikt worden in plaats van het geschreven woord. De gebruikte afbeeldingen variëren per proces; de professional moet daarom over voldoende kennis van het domein beschikken om de voorgestelde informatie te volgen en te gebruiken.

 • Gegevens verzamelen met GPS

  Verzamelen van gegevens in het veld met behulp van GPS-apparaten (Global Positioning System).

 • Wetenschappelijke experimenten uitvoeren in de ruimte

  Uitvoeren van verschillende soorten experimenten op verschillende gebieden van de wetenschap, waaronder menselijke, biologische en fysieke. Volgen van wetenschappelijke methoden en de bevindingen documenteren, met als doel innovatie te bereiken of industriële en commerciële toepassingen te ontdekken.

 • Grafische 3D-computersoftware bedienen

  Gebruiken van grafische ICT-tools, zoals Autodesk Maya, Blender, die digitale bewerking, modellering, rendering en compositie van grafieken mogelijk maken. Deze tools zijn gebaseerd op wiskundige representatie van driedimensionale objecten.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

apparatuur voor de afvoer van gassen bedienen mechanica zuurstofzuiverheid testen lanceerplaatsen van satellieten onderzoeken rekening houden met tijdszones bij de uitvoering van werk mechanische problemen in vliegtuigen aanpakken weersvoorspellingen analyseren vliegtuigmechanica missies van ruimtesatellieten plannen omgaan met moeilijke werkomstandigheden gespecialiseerde computermodellen gebruiken voor weersvoorspellingen vloeistofmechanica zuurstof overbrengen

Source: Sisyphus ODB