Beroep audiovisueel technisch assistent

Audiovisueel technisch assistenten organiseren de technische uitrusting bij concerten en andere grote evenementen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

Vaardigheden

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

 • Geluidskwaliteit beheren

  Voer geluidscontroles uit. Zet audioapparatuur op voor optimale geluidsuitvoer voor en tijdens de uitvoering. Stel het volume af tijdens uitzendingen door controle van de audio-uitrusting 

 • Klanten helpen

  Klanten ondersteunen en adviseren bij het nemen van aankoopbeslissingen, door hun behoeften te begrijpen, geschikte diensten en producten voor hen te selecteren en op beleefde wijze vragen te beantwoorden over producten en diensten.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Apparatuur ter plaatse repareren

  Storingen identificeren en multimedia-, audiovisuele en computersystemen en hardware en apparatuur ter plaatse herstellen of vervangen.

 • Multimedia-uitrusting installeren

  Multimedia- en aanverwante systemen en technologie installeren en instellen, overeenkomstig hun specificaties.

 • Materiaal laden

  Apparatuur onder bepaalde moeilijke omstandigheden veilig laden.

 • Lichtkwaliteit van optredens beheren

  Lichtcontroles uitvoeren en aanpassingen doen voor een optimale lichtkwaliteit voor en tijdens de optredens.

 • Achterstallige huur afhandelen

  Het vaststellen van vertragingen in het terugbrengen en de gepaste maatregelen toepassen zoals extra betalingen en de aanpassing van de beschikbaarheid van verhuurbare items.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Materiaal lossen

  Het veilig lossen van apparatuur moet onder bepaalde beperkende omstandigheden worden behandeld.

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal reinigen plattegronden interpreteren opgenomen geluid bewerken video's bewerken kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren elektrische aansluitschema’s principes van elektronische apparatuur

Source: Sisyphus ODB