Beroep auditor

Auditors of controleurs verzamelen en onderzoeken financiële gegevens, zoals inventaristransacties, voor organisaties en bedrijven, en zorgen ervoor dat deze accuraat zijn en goed worden onderhouden. Zij beoordelen de cijfers in databanken en documenten, evalueren, en raadplegen en assisteren de bron van de transactie indien nodig, dat wil zeggen boekhouders, managers of andere beambten.

Auditor: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Audittechnieken

  Technieken en methoden ter ondersteuning van een systematisch en onafhankelijk onderzoek van gegevens, beleidsmaatregelen, activiteiten en prestaties met behulp van computerondersteunde auditinstrumenten en -technieken (CAAT’s) zoals spreadsheets, databanken, statistische analyse en business intelligence software.

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Financiële audits uitvoeren

  De financiële gezondheid, de handelingen en het financiële verloop in de jaarrekening van de vennootschap evalueren en controleren. De financiële gegevens herzien om te zorgen voor rentmeesterschap en bestuurbaarheid.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Auditwerkzaamheden voorbereiden

  Een auditplan opstellen, met inbegrip van zowel de pre-audits als de certificeringsaudits. Communiceren met de verschillende processen om de verbeteracties uit te voeren die tot certificering leiden.

 • Boekhoudkundige fouten identificeren

  Rekeningen opsporen, de nauwkeurigheid van de gegevens bijstellen en de fouten identificeren om deze op te lossen.

 • Problemen doorgeven aan ervaren collega’s

  Ervaren collega’s informeren en feedback geven in geval van problemen of afwijkingen.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Formulieren invullen

  Formulieren invullen van een andere aard met juiste informatie, duidelijk handschrift en binnen een korte termijn.

 • Voortdurende voorbereiding op audits waarborgen

  Zorgen voor een constante naleving van de normen en voorschriften, zoals het up-to-date houden van de certificeringen en monitoren van activiteiten om ervoor te zorgen dat de procedures worden gevolgd, zodat de audits soepel kunnen verlopen en er geen negatieve aspecten kunnen worden vastgesteld.

 • Instructies voor opdrachten verwerken

  Instructies voor het proces, meestal mondeling, die worden verstrekt door de beheerders en de richtlijnen inzake de te verrichten handelingen. Nota nemen, onderzoek doen en actie ondernemen op basis van de gevraagde verzoeken.

 • Vragenlijsten volgen

  De vragen in de vragenlijsten volgen en stellen bij het interviewen van personen.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Vragen stellen over documenten

  Het herzien en formuleren van vragen met betrekking tot documenten in het algemeen. Onderzoek uitvoeren naar de volledigheid, de vertrouwelijkheidsmaatregelen, de stijl van het document en specifieke instructies om de documenten te behandelen.

Optionele kennis en vaardigheden

databases beheren financiële analyse regels inzake voorraadbeheer vraaggesprekken documenteren financiële controlerapporten opstellen nauwkeurigheid van de inventaris controleren advies geven over financiële zaken financiële jaarrekeningen fraudedetectie voldoen aan wettelijke verplichtingen technieken voor blind typen gebruiken financiële transacties traceren processen van de financiële afdeling juridische documenten herzien processen van de boekhoudafdeling financiële beleidslijnen handhaven zorgen voor informatiebeveiliging jaarrekeningen interpreteren

Source: Sisyphus ODB