Beroep automonteur

automonteur
Credits: Shutterstock.com

Autotechnici werken samen met ingenieurs motorvoertuigen voor het bedienen, repareren, onderhouden en testen van apparatuur die in motorvoertuigen wordt gebruikt. In sommige omgevingen, zoals een luchthaven zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud van apparatuur en voertuigen. Zij herzien blauwdrukken en ontwerpen om testspecificaties en procedures te bepalen. Autotechnici gebruiken software om ervoor te zorgen dat delen van een motorvoertuig goed functioneren. Ze leggen testprocedures en -resultaten vast en doen aanbevelingen voor veranderingen.

Automonteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken automonteur

 • Achterhaalt de schade of gebreken aan voertuigen, maakt een inschatting van de kosten.
 • Bespreekt met klanten wat de problemen aan het voertuig zijn en stelt de benodigde reparatie- en onderhoudswerkzaamheden vast.
 • Inspecteert voertuigen en zorgt ervoor dat alle onderdelen worden nagekeken, zoals veiligheidsgordels, slangen, stuursystemen, bougies, rem- en brandstof systemen, wiellagers en andere onderdelen.
 • Test onderdelen en systemen, maakt daarbij gebruik van de juiste instrumenten/apparatuur zoals compressiemeters.
 • Plant de werkzaamheden.
 • Repareert of vervangt versleten en defecte onderdelen met behulp van de juiste gereedschappen en instrumenten.
 • Voert onderhoudsbeurten uit aan voertuigen, ververst bijvoorbeeld de olie, smeert onderdelen etc.
 • Test en voert bij- en afstellingen uit van gerepareerde en/of gemonteerde onderdelen om te garanderen dat deze goed functioneren.
 • Voert kleine carrosserie- en sierstrip reparaties uit.

Gerelateerde beroepen auto's

 • Autoruiten monteur
 • Autoschade hersteller
 • Autospuiter
 • Autoverkoper
 • Busmonteur
 • Chef werkplaats
 • Dieselmonteur
 • Inspecteur voertuigen
 • Lader, losser vrachtwagens
 • Meewerkend voorman monteurs, installateurs en reparateurs
 • Monteur autobanden
 • Monteur automotoren
 • Monteur motorfietsen
 • Monteur vrachtwagens
 • Stoffeerder auto's, voertuigen
 • Verhuurmedewerker weg- en watervoertuigen
 • Wegenwacht
 • Werkplaats receptionist

Kennis

 • Autobediening

  De werking van specifieke auto-uitrusting, zoals het bedienen van het koppelingspedaal, het gaspedaal, de verlichting, de instrumentatie, de versnelling en de rempedalen.

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

 • Onderdelen van airconditioningsystemen

  De verschillende componenten van airconditioningsystemen kennen, zoals condensoren, compressoren, verdampers en sensoren. Identificeren en herstellen/vervangen van defecte onderdelen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Emissienormen

  Beschikken over kennis van de wettelijke beperkingen van de hoeveelheid verontreinigende stoffen die in het milieu mogen worden uitgestoten.

 • Soorten voertuigen

  Informatieveld dat systemen voor de indeling van verhuurders onderscheidt, onder meer op basis van soorten en klassen voertuigen en hun werking en onderdelen.

 • Diagnostische apparatuur voor automobielindustrie

  De apparatuur die wordt gebruikt om autosystemen en -onderdelen te onderzoeken.

 • Mechanische componenten van voertuigen

  Beschikken over kennis van de mechanische onderdelen die in voertuigen worden gebruikt en opsporen en verhelpen van mogelijke storingen.

 • Elektrische systemen van voertuigen

  Beschikken over kennis van de elektrische systemen van een voertuig, waaronder de accu, de startmotor en de dynamo. De accu levert de energie voor de startmotor. De dynamo levert de accu de energie die nodig is om de auto van stroom te voorzien. Beschikken over inzicht in de wisselwerking tussen deze onderdelen om storingen op te lossen.

 • Principes van teamwerk

  De samenwerking tussen mensen, gekenmerkt door een eensgezinde inzet voor het bereiken van een bepaald doel, het in gelijke mate deelnemen, het in stand houden van open communicatie, het vergemakkelijken van een doeltreffend gebruik van ideeën, enz.

 • Mechanische vereisten voor voertuigen in stedelijke gebieden

  Beschikken over kennis van de wettelijke voorschriften waaraan voertuigen moeten voldoen om in stedelijke gebieden te mogen rijden. Inspecteren en onderhouden van onderdelen van subsystemen van auto's; waarborgen van veiligheid, betrouwbaarheid en rijcomfort van een voertuig.

Vaardigheden

 • Voertuigtests uitvoeren

  Voertuigen testen, inspecteren en onderhouden; olie verversen en banden vervangen; banden balanceren en filters vervangen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren

  Het vermogen tonen om eenvoudige manuele taken uit te voeren zonder hulp of bijstand van anderen, zonder toezicht of begeleiding, en verantwoordelijkheid nemen voor z’n eigen handelingen.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Testen op de weg uitvoeren

  Testen op de weg uitvoeren met voertuigen; ervoor zorgen dat alle functies veilig en juist werken; voertuigen testen in uitzonderlijke weers- en wegomstandigheden.

 • Traditioneel gereedschap gebruiken

  Gereedschap uit een traditionele gereedschapskist gebruiken, zoals een hamer, een tang, een schroevendraaier en een moersleutel. Veiligheidsmaatregelen in acht nemen bij het hanteren van deze instrumenten.

 • Elektrische systemen van voertuigen repareren

  Geschikte instrumenten, machines en apparatuur gebruiken voor het oplossen van problemen in verband met onderdelen van het elektrische systeem van voertuigen, zoals de batterij, alternator of starter.

 • Problemen bij voertuigen vaststellen

  Het stellen van een diagnose van de voertuigen en de beoordeling van de inspanningen en de kosten die nodig zijn om deze problemen op te lossen.

 • Klanten informatie geven in verband met reparaties

  Informeren van klanten over noodzakelijke reparaties of vervangingen, producten, diensten en kosten bespreken, inclusief nauwkeurige technische informatie.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Diagnostische apparatuur voor automobielindustrie gebruiken

  Gebruik van diagnose-apparatuur voor het testen van motorvoertuigen, onderdelen en systemen om defecten te detecteren.

 • Gegevens van voertuigen bijhouden

  Gegevens van voertuigen bijhouden door onderhoudswerken en reparaties nauwkeurig te registreren.

 • Voertuigen positioneren voor onderhoud en reparatie

  Voertuigen in de juiste positie (bijv. bovenop een pneumatische lift) plaatsen voor reparatie- en onderhoudstaken. De veiligheidsprocedures volgen.

 • Reparaties en onderhoud van voertuigcarrosserie uitvoeren

  Reparatie- en onderhoudstaken uitvoeren aan beschadigde carrosserieën; de individuele verzoeken en instructies van klanten volgen.

 • Technische taken met veel zorg uitvoeren

  Het vermijden van mogelijke risico’s en ongewenste resultaten door het zorgvuldig bekijken van alle onderdelen van een machine, apparaat of voertuig en het uitvoeren van processen voor de productie, het onderhoud of de reparatie met zeer goede zorg.

 • Aanpassen aan nieuwe technologie die in wagens wordt gebruikt

  Aanpassen aan nieuwe technologie die in auto’s wordt gebruikt; begrijp het systeemgebruik en zorg voor probleemoplossing.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • Reparaties van voertuigen uitvoeren

  Reparaties en routinechecks uitvoeren van voertuigen, zoals afstelling van de motor, olieverversing, wisselen en vervangen van banden, uitbalanceren van wielen, vervangen van filters, storingen aan de motor repareren; mechanische en elektrische storingen van het systeem repareren; delen en onderdelen vervangen; schade aan de auto repareren.

Optionele kennis en vaardigheden

goederen bestellen gegevens over voorraden bijhouden remsystemen onderhouden soorten voertuigmotoren motoren repareren zware gewichten tillen reparaties van motorfietsen uitvoeren bediening van verschillende motoren banden wisselen motoren ontmantelen motoronderdelen nazorgdiensten aan klanten bieden zorgen voor de naleving van garantieovereenkomsten beschikken over computervaardigheden professionele gegevens bijhouden klantgegevens vastleggen kleine krassen op voertuigen repareren klantgericht zijn voorkomen van voertuigen onderhouden ophangsystemen onderhouden motoren smeren voertuigen besturen kleine reparaties aan voertuigen uitvoeren ict-problemen oplossen jaarlijkse wettelijke controles op de veiligheid uitvoeren verkoopfacturen opstellen spanning van motoronderdelen aanpassen elektrische aansluitschema’s stuursystemen van motorvoertuigen onderhouden storingen in motoren opsporen elektrische motoren onderhouden

Source: Sisyphus ODB