Beroep Bacterioloog

Een bacterioloog bestudeert bacteriën en hun interactie met levende organismen en hun omgeving. Hij past zijn wetenschappelijke kennis toe in de ontwikkeling van nieuwe processen, technieken en producten voor het aanpakken van milieuproblemen en menselijke ziektes. Hij voert experimenten en testen uit, verzamelt en bestudeert data, onderzoekt en monitort bacteriën houdt databestanden bij. Zijn bevindingen beschrijft hij in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. Hij bediscussieert zijn ontdekkingen in de wetenschappelijke kring. Een bacterioloog vervult ook een adviesfunctie naar regeringen en organisatie op het gebied van natuurbehoud- en beheer.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken bacterioloog

 • Uitvoeren van laboratorium- en veldonderzoeken naar bacteriën.
 • Ontwikkelen van nieuwe processen en technieken voor agrarisch, milieutechnisch of farmaceutisch gebruik.
 • Uitvoeren van experimenten en testen, verzamelen en bestuderen van data, en bijhouden van databestanden 5. Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van bacteriën. 6. Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie. 7. Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten. 8. Adviseren van overheden en andere organisaties.
 • Vinden, categoriseren, beschrijven en volgen van bacteriën.
 • Gebruiken van hoogwaardige apparatuur en technologie zoals telemetrie, genetische manipulatie of polymerase kettingreactie.
 • Rapporteren en presenteren van bevindingen in (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Adviseren van overheden en andere organisaties.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Chemicus
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Source: Sisyphus ODB