Beroep baggermachinist

Baggermachinisten werken met industriële apparatuur om materiaal dat onder water ligt, te verwijderen om het gebied toegankelijk te maken voor schepen, havens aan te leggen, kabels te leggen of voor andere doeleinden, en verplaatsen het materiaal naar de gewenste locatie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Baggerconsoles

  De configuratie van de verschillende soorten baggerconsoles. Hoe de functies van het baggeren naar de console worden overgezet.

 • Mechanische systemen

  Mechanische systemen, met inbegrip van versnellingen, motoren, hydraulische en pneumatische systemen. Hun functies en mogelijke defecten.

Vaardigheden

 • Waterdiepte meten

  Meten van de diepte van een waterlichaam met behulp van dieptemeetapparatuur zoals een dieptemeter.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Baggeraar positioneren

  Communiceren met de gezagvoerder of stuurman om de dreg in de juiste positie te plaatsen om met de baggeractiviteit te beginnen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Baggermaterieel onderhouden

  Het baggermaterieel in goede staat houden. Zuigelementen, pompen, kabels, snijkoppen en andere elementen regelmatig inspecteren en de nodige maatregelen nemen om beschadiging of slijtage te herstellen.

 • Riggingmateriaal gebruiken

  Gebruik van riggingmateriaal zoals kabels, touwen, katrollen en lieren om hoge structuren veilig te stellen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

plaatsing van ankers aansturen laadvermogen van machines graafwielbaggers bedienen graafmachines bedienen graaftechnieken tanden van snijkop vervangen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden pijpleidingen schoonmaken zware constructiewerktuigen bevestigen zuigarm besturen snijkoppen besturen gps-systemen gebruiken kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren een computer gebruiken grondmechanica ankerpalen positioneren persoonlijke administratie bijhouden

Source: Sisyphus ODB