Beroep beademingstechnicus

Beademingstechnici assisteren artsen en chirurgen bij de behandeling van ademhalingsproblemen. Zij werken in ziekenhuizen en medische faciliteiten waar ze medische apparatuur gebruiken om de ademhalingsaandoeningen van patiënten te testen en hen te helpen bij hun behandeling. Beademingstechnici zorgen ook voor beademingsapparatuur en -machines tijdens operaties.

Beademingstechnicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Ademhalingstherapie

  Behandeling gericht op het beheer van de luchtwegen bij verschillende medische condities of situaties zoals noodsituaties of trauma.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Longziekten en tuberculose

  De ademhalingsgeneeskunde is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Klinische perfusie

  De gezondheidswetenschap met betrekking tot het kunstmatige pompen van bloed en zuurstof in het lichaam, ook bekend als extracorporale circulatie.

Vaardigheden

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Hart-longmachines bedienen

  Hart-longmachines gebruiken om bloed en zuurstof door het lichaam van de patiënt te pompen. Zorg ervoor dat patiënten vóór de operatie veilig en correct op de machine zijn aangesloten. De hart-en-longmachine tijdens operaties bedienen en de vitale functies van de patiënten controleren. Koppel de apparatuur na een operatie los.

 • Beademingsmateriaal bedienen

  Ademhalingsapparatuur en -machines bedienen opdat de patiënt zuurstof toegediend krijgt tijdens de operatie.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

medische beelden interpreteren ehbo klinische beeldvormingstechnieken collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen voor de behandeling informatie geven chirurgie elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg gezondheid en veiligheid promoten revalidatie van alle orgaanstelsels spoedoperatie gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren medische informatica

Source: Sisyphus ODB