Beroep bediende passagiersdienst spoorwegen

Bedienden passagiersdienst spoorwegen brengen tijd door met klanten in het treinstation, beantwoorden hun vragen en reageren snel en veilig op onverwachte situaties. Zij verstrekken informatie, bijstand bij mobiliteit en veiligheid in spoorwegstations. Ze verstrekken nauwkeurige en actuele informatie over de aankomst- en vertrektijden van treinen, treinverbindingen en helpen klanten hun reizen te plannen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Productassortiment van spoorwegbedrijven

  Kennis van de productenreeks van spoorwegondernemingen en gebruik van deze kennis om hulp te bieden aan klanten met problemen of vragen.

 • Treinroutes

  Kennis hebben van de hoofdroutes van treinen en snel naar relevante informatie zoeken om de vragen van de klant te beantwoorden. Advies geven over mogelijke kortere wegen en routeopties.

Vaardigheden

 • Optreden als bedrijfsambassadeur

  Het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de onderneming bij de klanten en het bieden van werkbare oplossingen voor problemen. Dienstverlening van de hoogste kwaliteit nastreven.

 • Communiceren met klantendienst

  Op een transparante en collaboratieve wijze communiceren met klanten; monitoren hoe de dienst werkt; realtime informatie verstrekken aan klanten.

 • Ernaar streven kwalitatief hoogwaardige klantenservice te bieden

  De hoogst mogelijke kwaliteit van de klantenservice nastreven; doen wat gedaan moet worden om de klant tevreden te houden.

 • Voldoen aan pluknormen

  Plukactiviteiten uitvoeren op een manier die voldoet aan kwaliteitsnormen.

 • Kalm reageren in stressvolle situaties

  Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

 • Non-verbale communicatie van klanten interpreteren

  De non-verbale communicatie van klanten interpreteren, bijvoorbeeld om persoonlijkheidskenmerken of huidige stemming te beoordelen. Gebruik maken van waarnemingen om de diensten op maat van de klant te maken.

 • Informatie verstrekken aan reizigers

  Passagiers op een beleefde en efficiënte manier de juiste informatie verstrekken; de juiste etiquette gebruiken om reizigers met een lichamelijke beperking te helpen.

 • Uitstekende dienstverlening bieden

  Een uitstekende klantenservice bieden door de verwachtingen van de klant te overtreffen; reputatie opbouwen als een uitzonderlijke dienstverlener.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Zorg dragen voor eigendommen van reizigers

  Zorg dragen voor de eigendommen van reizigers; verleen bijstand aan ouderen of reizigers met fysieke problemen door het vervoeren van hun bagage.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Verkoopgesprekken houden

  Een duidelijk opgebouwd verkoopgesprek voorbereiden en houden voor een product of dienst, met gebruik van overtuigende argumentatie.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen

  De communicatievaardigheden bezitten om berichten door te geven via een radio- en telefooninstallatie.

 • Klantgegevens verzamelen

  Verzamelen van klantgegevens zoals contactgegevens, creditcard- of factuurgegevens; verzamelen van informatie om de aankoopgeschiedenis op te sporen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Klantervaringen beheren

  De ervaring van de klant en de perceptie van het merk en de dienst monitoren, creëren en controleren. Zorgen voor een aangename klantenervaring, klanten op hoffelijke en beleefde manier behandelen.

 • Proactief denken

  Initiatieven nemen om tot verbeteringen te komen.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

Optionele kennis en vaardigheden

diensten op een flexibele manier uitvoeren beschikken over computervaardigheden in een spoorvervoerteam werken microsoft office gebruiken verschillende talen spreken positieve taal gebruiken zelfvertrouwen tonen betrouwbaar handelen

Source: Sisyphus ODB